Pågående schaktarbeten utanför Återbruket Enköping

Under perioden februari 2024 till och med maj 2025 kommer trafiken vid in- och utfart på Återbruket Enköping behöva ledas om.

Från och med februari 2024 till och med maj 2025 så kommer schaktarbeten ske utanför Återbruket Enköping. På grund av det kommer vi under vissa perioder behöva leda om trafiken vid  in- och utfart på återbruket. Följ vägskyltarna. Har du frågor kring schaktarbetet – kontakta Enköpings Kommun. Har du frågor om ditt besök på återbruket – kontakta oss på Vafabmiljö.

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.