Temporär insamling av trädgårdsavfall i Fagersta t.o.m. 16 december

Eftersom återbruket i Fagersta (Sänkmossen) fortsatt håller stängt på grund av svinpest öppnar vi en tillfällig plats för insamling av trädgårdsavfall på Montörvägen 10 i Fagersta.

Eftersom återbruket i Fagersta (Sänkmossen) fortsatt håller stängt på grund av svinpest öppnar vi en tillfällig plats för insamling av trädgårdsavfall på Montörvägen 10 i Fagersta.

Öppettider:
Tisdag 11-19
Torsdag 11-19
Lördag 10-15

Här kan du lämna:
• Ris och grenar
• Gräs, löv och fallfrukt
• Invasiva växter

Övriga avfallsslag hänvisar till kringliggande återbruk i regionen. Se ditt närmsta återbruk och vad det tar emot här:
vafabmiljo.se/aterbruket

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.