bild på vår kundtidning Cirkulera nr 1 2020

Informationsmaterial

Här hittar du digitala versioner av broschyrer och faktablad för nerladdning. Vi försöker att i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön. I undermenyn hittar du flera nummer av vår kundtidning Cirkulera samt årsredovisning och avfallsplan.

Undrar du hur vart och hur du ska sortera ditt avfall kan du använda vår sorteringsguide A-Ö. Där kan du söka på olika typer av avfall och få svar på dina sorteringsfrågor.
Till sorteringsguiden A-Ö

Broschyrer

Sortera rätt – en broschyr om sortering (pdf)

Komposthandboken – råd och tips till dig som komposterar (pdf)

Handbok för avfallsutrymmen (pdf)  – Avfall Sveriges riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen

Checklista för sortering i flerbostadshus (pdf)

Städa giftfritt med citron och ättika – en broschyr om hur du kan hålla rent och snyggt utan onödiga kemikalier (pdf)

Faktablad – Vad är vad?

Det här är matavfall (pdf)

Det här är restavfall (pdf)

Det här är grovavfall, el-avfall och farligt avfall (pdf)

Faktablad ris och grenar (pdf)

Faktablad – Så här sorterar du ditt matavfall

För småhus (pdf)

För flerfamiljshus (pdf)

Bioplastpåsar – Nej tack! (pdf)

Lätt att sortera rätt (pdf)

Ingen plastpåse kring matavfallspåsen (pdf)

Övrigt

Att tänka på när sopbilen kommer – sidlastare (pdf)

Så sorterar du på Återbruket (pdf)

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp (pdf)

Floristråd från VafabMiljö (pdf)

Faktablad på andra språk
Så här sorterar du ditt matavfall

Faktablad med mycket bilder, både på svenska och med översättning.
Översättning finns på elva språk:

 Albanska (pdf)  Finska (pdf)  Somaliska (pdf)
 Arabiska (pdf)  Kroatiska (pdf)  Sorani/Kurdiska (pdf)
 Bosniska (pdf)  Persiska (pdf)  Spanska (pdf)
 Engelska (pdf)  Serbiska (pdf)
Så här sorterar du dina förpackningar

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida finns informationsblad om sortering av förpackningar och tidningar på 25 språk:

http://ftiab.se/228.html

Sorteringsskylt till soprum på svenska, engelska och finska

Här kan du ladda ner och skriva ut vår sorteringsskylt till soprummen med de vanligaste piktogrammen översatta till engelska och finska.

Sorteringsskylt, piktogram på svenska engelska och finska, A3 liggande

Sorteringsskylt, piktogram på svenska, engelska och finska, A3 stående

Observera att VafabMiljö är ett kommunalförbund verksamt i Västmanland, Enköping och Heby kommun. Bor du på annan ort, kontakta din kommun eller ditt lokala avfallsbolag för information om ditt avfall. Regler, insamlingssystem eller sorteringsanvisningar kan skilja sig åt beroende på var i landet du bor.