Informationsmaterial

Här, i spalten till vänster, hittar du digitala versioner av broschyrer, nyhetsbrev och faktablad för nerladdning. Vi försöker att i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Observera att VafabMiljö är ett kommunalförbund verksamt i Västmanland, Enköping och Heby kommun. Bor du på annan ort, kontakta din kommun eller ditt lokala avfallsbolag för information om ditt avfall. Regler, insamlingssystem eller sorteringsanvisningar kan skilja sig åt beroende på var i landet du bor.