bild på vår kundtidning Cirkulera nr 1 2020

Informationsmaterial

Här hittar du digitala versioner av broschyrer och faktablad för nerladdning. Vi försöker att i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön. I undermenyn hittar du flera nummer av vår kundtidning Cirkulera samt årsredovisning och avfallsplan.

Undrar du hur vart och hur du ska sortera ditt avfall kan du använda vår sorteringsguide A-Ö. Där kan du söka på olika typer av avfall och få svar på dina sorteringsfrågor.
Till sorteringsguiden A-Ö

Broschyrer

Sortera rätt – en broschyr om sortering

Komposthandboken – råd och tips till dig som komposterar

Handbok för avfallsutrymmen – Avfall Sveriges riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen

Checklista för sortering i flerbostadshus

Städa giftfritt med citron och ättika – en broschyr om hur du kan hålla rent och snyggt utan onödiga kemikalier

Faktablad – Vad är vad?

Det här är matavfall/bioavfall
Det här är restavfall

Faktablad ris och grenar

Faktablad – Så här sorterar du ditt matavfall

För småhus

För flerfamiljshus

Bioplastpåsar – Nej tack!

Lätt att sortera rätt

Ingen plastpåse kring matavfallspåsen

Övrigt

Att tänka på när sopbilen kommer – sidlastare

Lämna ditt grovavfall, el-avfall och farligt avfall till Återbruket

Vad ska lämnas var på Återbruket

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Faktablad på andra språk
Så här sorterar du ditt matavfall

Faktablad med mycket bilder, både på svenska och med översättning.
Översättning finns på elva språk:

 Albanska  Finska  Somaliska
 Arabiska  Kroatiska  Sorani/Kurdiska
 Bosniska  Persiska  Spanska
 Engelska  Serbiska
Så här sorterar du dina förpackningar

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida finns informationsblad om sortering av förpackningar och tidningar på 25 språk:

http://ftiab.se/228.html

Observera att VafabMiljö är ett kommunalförbund verksamt i Västmanland, Enköping och Heby kommun. Bor du på annan ort, kontakta din kommun eller ditt lokala avfallsbolag för information om ditt avfall. Regler, insamlingssystem eller sorteringsanvisningar kan skilja sig åt beroende på var i landet du bor.