julklappar som är inslagna i handdukar och tidningspapper

Så sorterar du i juletid

Nu är det jul igen och igen och igen…
Prova gärna att slå in dina julklappar med fokus på återanvändning och att skapa så lite avfall som möjligt. Tidningar och farfars gamla kökshandduk är alldeles förträffliga inslagningsmaterial. Återanvändning är ett steg uppåt i avfallstrappan. Om du inte längre kan återanvända julklappspapperet från förra året lämnar du det till återvinning. Tips! Testa att använda sidensnören eller jutesnören som kan återanvändas. Det blir dessutom mycket snyggare.

Sortera rätt i jul

 • Julklappspapper – sorteras som pappersförpackning
 • Kartongförpackning – sorteras som pappersförpackning
 • Wellpappkartong – lämnas i behållaren för Well på Återbruket (wellpapp känns igen genom att det har ett vågigt mittenskikt)
 • Tidningspapper – lämnas i behållaren för tidningar
 • Presentsnören, etiketter, tejp och lacksigill – sorterar du som restavfall i soppåsen hemma, alternativt på Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi

Julklappspapper/kartonger och tidningar kan du sortera på en återvinningsstation, i en miljöbod eller på Återbruket. Saknas behållare för pappersförpackningar på Återbruket lägger du julklappspapper/kartong i behållaren för wellpapp.

När julen är slut och granen ska ut

Granar som vissnat/är trasiga lämnar du till Återbruket.

 • Julgran – lämnas i behållaren för Ris och grenar, alternativt Trädgårdsavfall på Återbruket
 • Julgran (plastgran) – lämnas i behållaren för Metallskrot på Återbruket
 • Julgransbelysning – lämnas i behållaren för El-avfall på Återbruket
 • Julgranskulor i glas (trasiga) – sorterar du som restavfall i soppåsen hemma, större mängder lämnas i behållaren för Isolering o glas på Återbruket
 • Julgranskulor i plast (trasiga) – sorterar du som restavfall i soppåsen hemma, större mängder lämnas i behållaren för Plast på Återbruket

Vår fullständiga Sorteringslista A-Ö hittar du här på vår webb: Sorteringslista A-Ö | VafabMiljö (vafabmiljo.se)

Vi önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år! Tack för att du sorterar.

bild på et grönt och ett brunt sopkärl

Avfallshantering under Covid-19 – var extra noga med att försluta soppåsarna

Genom avfallshanteringen bedriver vi på VafabMiljö en samhällsviktig funktion. För att vi ska kunna hämta det kommunala avfallet, mat- och restavfall, på ett tryggt och säkert sätt är det extra viktigt att avfallet ligger i väl förslutna soppåsar. Det får heller inte finnas löst avfall i kärlen. Det gäller alltid, men är extra viktigt under en pandemi.

Vi värnar våra egna medarbetare och personalen på boendet och använder därför visir om hämtplatsen känns otrygg.

Tack för att du hjälper oss att förhindra smittspridning och från att bli sjuka.

osorterat avfall som ligger på sorteringsplattan på Gryta avfallsstation

Prisjusteringar från 1 januari 2021

Nya riktpriser på verksamhetsavfall

För att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda en miljöriktig, kvalitativ och pålitlig service till dig som kund måste vi göra en justering av riktprislistan, baserat på Avfallsindex och skatteförändringar för avfall. Justeringen är:

 • Avfallsbehandling +4 %
 • Träavfall, Ris och grenar. Ingen prisjustering.
 • Avfall till sortering. Nytt pris 1 650 kr/ton.
 • Emballage och utrustning +3 %
 • Transporter +3 %
 • Kärltvätt +3 %

Ny riktprislista på Farligt avfall

Den nya riktprislistan baseras på nytt avtal för behandling av Farligt avfall, som träder i kraft 1 januari 2021. Den innebär en prisförändring enligt nedan.

 • Styckegods, vägd förändring +20 %
 • Bulk +4%
 • Jordar/massor +4%
 • Emballage och utrustning +3 %
 • Transporter +3 %

Samtliga nya priser gäller från och med den 1 januari 2021. För kunder med individuella samarbets- och leveransavtal gäller de villkor för prisjustering som anges i avtalen.

För mer information om prisjusteringarna kontakta gärna din säljare eller mejla oss på marknad@vafabmiljo.se så hör vi av oss till dig.

överblick över Återbruket

Begränsningar på Återbruken från och med 28 november

Då många spenderar sina dagar i hemmet på grund av Covid-19 ökar tillströmningen till våra Återbruk. För att öka säkerheten, både för dig och personalen, kommer vi att begränsa antalet fordon som får komma in på Återbruket samtidigt. Denna förändring berör Återbruket Hälla, Stenby, Ängsgärdet, Bäckby i Västerås, samt Enköping, Sala, Köping och Arboga.

Förändringen gäller från och med lördag 28 november och tillsvidare och kan medföra långa köer. Det kan ta längre tid att besöka oss än normalt. Allra högst tryck har vi på helgen.

Frågor besvaras vid infarten

För att minska trängsel uppe på rampen kommer du kunna få dina sorteringsfrågor besvarade av vår personal direkt vid infarten. Se anvisningar på orange skyltar.

Tänk på det här när du besöker oss:

 • Har du symptom som hosta, snuva, halsont, andningssvårigheter eller feber – stanna hemma
 • Använd gärna handskar
 • Håll ett skyddsavstånd om 2 meter från varandra
 • Låt barnen sitta kvar i bilen
 • Knacka gärna på – men kliv inte in
 • Frågor besvaras på anvisad plats – invänta personal

Tillsammans kan vi hjälpas åt att begränsa smittspridningen, tack för att du visar hänsyn!

P4 Västmanland

Lyssna på inslaget när vår enhetschef för Återbruken berättar om läget.

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Sverige behöver få bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps nu kraven på verksamheter som hanterar farligt avfall, både med en utökad anteckningsskyldighet och en skyldighet att rapportera in uppgifterna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.

Vem är skyldig att rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall

Två sätt att rapportera

Sedan hösten 2019 arbetar Naturvårdsverket med att utveckla en digital lösning som ska göra det möjligt att rapportera till avfallsregistret antingen manuellt via en e-tjänst eller via API. API innebär att verksamheter lämnar uppgifter till avfallsregistret genom att ansluta sitt verksamhetssystem direkt till Naturvårdsverkets system. Naturvårdsverket är dock ännu inte färdiga med denna lösning.

Kan du anlita VafabMiljö för hjälp med rapporteringen?

Så snart Naturvårdsverkets lösning är klar kan vi påbörja arbetet med att ansluta vårt verksamhetssystem för en enkel och smidig rapportering. När vi har testkört och fått alla bitar på plats kommer vi att erbjuda dig en lösning där vi fungerar som ombud och sköter rapporteringen till Naturvårdsverket.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver information

Eftersom Naturvårdsverkets system är försenat har vi fått signaler om att tillsynsmyndigheterna inledningsvis kommer att fokusera på information snarare än tillsyn av hur rapporteringen sköts. Om du är kund hos oss och behöver hjälp med information att delge tillsynsmyndigheten, är du välkommen att kontakta oss.

Mer information

Mer information om bakomliggande lagstiftning, Naturvårdsverkets rapporteringssystem, frågor och svar m.m., hittar du via dessa länkar:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/fragor-svar-rapporteringssystem-farligt-avfall/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614

 

begagnade prylar

Behållaren för Insamling av föremål är stängd på Återbruket i Heby

Vår behållare för insamling av föremål på Återbruket i Heby är överfull. Då det är brist på personal, på grund av pandemin,  som kan tömma behållaren så behöver vi stänga den tillfälligt.

Vi siktar på att öppna den igen i januari. Då är du välkommen tillbaka.

Tack för att du lämnar dina saker till återanvändning, det uppskattar vi verkligen!

vy över biogasanläggningen

Årets fallfruktsinsamling avslutad – totalt fick vi in 367 ton

Nu är fallfruktsinsamling på våra 18 Återbruk avslutad. Insamlad mängd, under en 12-veckors period, landade på fantastiska 367 ton! Tänk vad mycket biogas vi har kunnat tillverka i vår biogasanläggning från det. Faktiskt så mycket att en mellanstor bil, som drivs med biogas, kan köra hela 13 varv runt jorden.

Tack för att du har bidragit till ett grönare samhälle! Du har hjälpt oss att nå ett fantastiskt resultat, inte bara i mängd utan också i kvalitet på det som vi levererat till biogas.

Insamlingen startade den 14 augusti och avslutades den 8 november.

Insamlad fallfrukt per månad på våra 18 Återbruk 2020:

 • Augusti – 60,43 ton
 • September – 197,23 ton
 • Oktober – 102,23 ton
 • November – 7,54 ton

Totalt : 367,43 ton

våra miljöinformatörer Kaj och Natalie

Våra Miljöinformatörer utbildar elever med filmer och onlinemöten

Våra Miljöinformatörer här på VafabMiljö har inte varit sysslolösa under pandemin. För att fortsätta utbilda elever runt om i regionens skolor, trots besöksförbud och andra restriktioner, har de tagit fram filmer med miljöföreläsningar som lärarna kan använda under sina lektioner.

Intresset för filmerna är stort och lärarna erbjuds även att prata med miljöinformatörerna via videolänk efter filmvisningen.

Fyra olika filmer

Fyra olika filmer, som både är informativa och interaktiva, har producerats i samarbete med LDL Media AB i Västerås:

Film SFI (svenska för invandrare) – se en teaser här (YouTube)
Film för lågstadiet – se en teaser här (YouTube)
Film för mellanstadiet – se en teaser här (YouTube)
Film för högstadiet/gymnasiet – se en teaser här (YouTube)

Filmerna levereras till skolorna, när vi får en bokning, tillsammans med uppgifter för eleverna och möjlighet till att mötas via länk. Här kan du hitta filmerna och uppgifterna vafabmiljo.se/skolinfo/

Vill du boka en onlineföreläsning med oss, mejla skolinfo@vafabmiljo.se

Vi ses!

avfallstrappan

Nu är avfallsplanen tagen i alla medlemskommuner och arbetet kan börja – uppåt i avfallstrappan!

Vi kan nu dela det glädjande beskedet att i förra veckan fattades de sista besluten i de Västmanländska kommunernas kommunfullmäktige om Avfallsplanen. Med det har alla VafabMiljös 12 medlemskommuner fattat beslut och vi har äntligen en gemensam Avfallsplan som ska gälla fram till år 2030.

Arbetet med att ta fram en gemensam avfallsplan började redan 2016. Härom veckan klubbades äntligen planen i de sista kommunerna. Nu kan vi tillsammans börja jobba mot målen i avfallsplanen och särskilt fokusera på avfallstrappans två översta trappsteg; återanvända och minska avfallet.

Vägen hit har varit viktig och lärorik. Många kloka synpunkter och diskussioner har kommit upp under åren med framtagandet. Processen med samråd och granskning har behövts för förankring och har samtidigt gett många viktiga inspel med förslag till förbättringar. Det tar vi nu med oss i arbetet med att genomföra aktiviteterna och i de kommande uppföljningarna av planen (som ska ske 2022 och 2026).

– Det handlar väldigt mycket om att få människor medvetna och vi ska se till att det blir lätt att göra rätt”, säger VafabMiljös förbundsdirektör Carina Färm.

Lyssna på radioinslaget med VafabMiljös förbundsdirektör med Carina Färm, i P4Västmanland.

Avfallsplanen 2020-2030 pdf

Foto: Per Groth

Nytt kring Återbrukskortet 2021

Som företag kan du teckna avtal för att använda dig av Återbruken. Vi har 18 Återbruk i regionen och med Återbrukskortet får du tillgång till samtliga. Hushållen i regionen behöver inte ha något Återbrukskort, där ingår Återbruken i taxan.

Återbrukskortet 2021

Under november kommer fakturan för Återbrukskortet 2021 att skickas ut. Detta för att alla betalningar ska hinna bli klara innan vi skickar ut de nya korten i slutet av december. Vi belastas med ett antal kostnadsökningar som ligger utanför vår möjlighet till påverkan och därför kommer vi att behöva höja kostnaden inför 2021. Skälen till prisjusteringen är ökade kostnader för personal, transporter, underhåll, investeringar samt skatt på avfall till energiåtervinning och lägre intäkter på återvinningsmaterial. Samtliga priser för Återbrukskortet kommer att justeras med +4 %.

Vi kommer också att kontakta en del av er som har Återbrukskortet för att uppdatera uppgifter om mängd och materialslag. Det gäller främst de verksamheter där vi inte har gjort någon mängdbedömning på längre tid.

Beroende på dina förutsättningar och behov kan det vara förmånligare att hyra kärl eller containrar för dina material och betala för transporten istället för att själva köra materialen till Återbruken. Vill du veta mer om andra avfalls- eller återvinningslösningar än Återbrukskort, kontakta oss gärna!

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig!

Du når oss på marknad@vafabmiljo.se samt 021-39 35 83 / 021-39 35 70