Dags för årets fallfruktsinsamling på Återbruket

Tid: 22 aug 00:00
- 31 okt 00:00

Från 15 augusti till slutet av oktober samlar vi in fallfrukt på Återbruken i separata behållare.

På måndag den 15 augusti drar vi igång årets separata fallfruktsinsamling som sträcker sig fram till månadsskiftet oktober/november.

Du kan lämna fallfrukt på alla våra återbruk, men där vi får in stora mängder fallfrukt har vi separata behållare.
Det gäller på följande återbruk:

 • Gryta
 • Hälla
 • Stenby
 • Ängsgärdet
 • Bäckby
 • Enköping
 • Hallstahammar
 • Surahammar
 • Fagersta
 • Sala
 • Köping

 

Tänk på att endast lägga fallfrukt i den separata behållaren – ta bort ris och grenar är du bussig.

På de övriga återbruken lägger du fallfrukt i behållarna för ”Gräs, löv, fallfrukt” eller ”Trädgårdsavfall”.

 

Vad händer med den insamlade fallfrukten?

All fallfrukt som vi samlar in på återbruken skickar vi till vår biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Där rötas frukten och omvandlas till biogas som bussar, sopbilar och personbilar kan köra på. Det som blir över efter rötningsprocessen, den så kallade rötresten, blir biogödsel som våra lokala bönder sprider på sina åkrar. Det är ett kretslopp som vi gillar!

VafabMiljö