Foto: Hans Nordlander BildN

Matavfall

Matavfall är precis som det låter, avfall av mat som matrester, kött- och fiskben samt skal. Men till matavfall räknas också servetter, hushållspapper och vissna blommor. Av ditt matavfall gör vi på VafabMiljö biogas och gödsel. Biogasen används till bussar, bilar och renhållningsfordon. Gödsel används som gödning på åkrar.

Det är viktigt att du sorterar matavfallet rätt och att du använder de bruna papperspåsar som ingår i ditt abonnemang. Andra påsar, t ex av majsstärkelse eller liknande, kan inte användas i biogasanläggningen. Vill du veta mer om hur vi producerar biogas, gå in under rubriken Biogas.

Detta kan du lämna som matavfall:

  • Matrester
  • kött- och fiskben
  • fiskrens
  • räk- och kräftskal
  • frukt- och grönsaksskal
  • kaffe- och tesump
  • vissna blommor
  • hushållspapper och servetter.

Lämna inte: Tuggummi, jord, grenar, kvistar, stenar, plast, pappersförpackningar, cigarettfimpar, snus, dammsugarpåsar, blöjor, kattsand, kemikaliker m.m.

Plastpåsar förstör i biogasanläggningen

Vi har sett att flera butiker i vår region säljer komposterbara plastpåsar eller bioplastpåsar. Dessa påsar får du inte använda till matavfall. Bioplasten beter sig som vanlig plast i vår biogasanläggning och ställer till problem i produktionen. Använd därför alltid den bruna papperspåsen för ditt matavfall.

Så funkar nedbrytbar plast

Nedbrytbar plast/komposterbar plast kan bestå av majsstärkelse eller annat organiskt material. Nedbrytningstiden för den typen av plast är lång. Vid kompostering av avfall tar det ca 6 månader för avfallet att bli till jord. Sedan 2005 komposterar vi i VafabMiljö-regionen inte matavfallet, utan det blir till biogas och biogödsel i biogasanläggning i Västerås. I biogasanläggningen rötas avfallet i 20 dygn. Bioplastpåsarna hinner inte brytas ner på den korta tiden. Dessutom ställer det till problem i anläggningens förbehandlingssteg där avfallet bland annat krossas till mindre bitar. Använd därför alltid de bruna påsarna som ingår i ditt avfallsabonnemang till ditt matavfall.

Olika regler i olika kommuner

I VafabMiljös region använder vi de bruna påsarna till matavfall. Hur matavfall hanteras i andra kommuner ser olika ut. I vissa kommuner tillåts bioplastpåsar för matavfall och i andra kommuner används vanliga plastpåsar men med en avvikande färg. De anläggningar som tar emot plastpåsar har ett förbehandlingssteg som avlägsnar plasten. Den möjligheten finns inte på biogasanläggningen i Västerås.

Men vad gör jag om påsen blir blöt och luktar?

Använd alltid påshållaren som ingår i ditt avfallsabonnemang till de bruna påsarna. Har du ingen påshållare, kontakta oss på VafabMiljö, din fastighetsägare eller  kommunen. Påshållare finns också att hämta på Återbruket. Påshållaren ventilerar den bruna påsen och hjälper till att hålla den torr. Är matavfallet mycket blött, lägg en bit äggkartong eller tidningspapper i botten på påsen. Du kan också använda dubbla påsar. Tänk på att byta påse var tredje dag, även om den inte är full.