Latrin

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden, vecka 18-39, beroende på vilket abonnemang du valt. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning.

Ställ ut latrinkärlet senast kl. 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Latrinet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela den veckan.

Du kan också beställa budning året runt, då kontaktar du vår kundservice.

Hämtning utförs av vår entreprenör.

Du får ett nytt kärl i retur per hämtat kärl.

Obs! Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Storlek på latrinkärl

Latrinkärl med passbit.

Vi har av arbetsmiljöskäl bytt ut latrinkärlen till mindre kärl på 23 liter. Tillsammans med de nya kärlen får du en passbit som du ställer under kärlet för att det ska komma upp i samma höjd som tidigare. Detta gäller dig som tecknar ett nytt abonnemang.

Att tänka på

  • Ställ ut latrinkärlet senast kl. 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Kärlet ska stå vid fastighetsgräns, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet.
  • Latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • Latrinkärlet måste vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • Fyll inte kärlet för mycket. Det får max väga 15 kg.
  • Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Latrinkärl hämtas inte om

  • det innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • det är för dåligt förslutet
  • det är överfullt eller för tungt

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning. Hämtning under sommaren utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Avgifter

Avgifter för latrinhämtning hittar du i Avfallstaxan.

Faktura

Du som har abonnemang, med fast antal tömningar, faktureras två gånger per år. Vid budning av latrinhämtning skickas fakturan månaden efter att budning skett.

Vad händer sedan?

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Därför är det viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Andra lösningar för latrin

Du har möjligheten att ta hand om latrinet själv. Idag finns det många olika typer av torra toalettlösningar att välja mellan. Om du själv vill ta hand om latrinet genom att installera någon typ av torr toalettlösning och/eller anordna en latrinkompost, ska du göra en ansökan om detta till ditt kommunala miljökontor.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vår Kundservice.

Telefon: 021-39 35 00
E-post: kundservice@vafabmiljo.se