VafabMiljös biogasanläggning

Miljöinformation VafabMiljö Biogas

2021

Vår fordonsgas som vi producerar och levererar har väldigt låg klimatpåverkan. Råvaran består till största delen av slam och matavfall och rester från spannmålstillverkning.

Klimatpåverkan

diagram som visar låg klimatpåverkan

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 6,9 g CO2ekv/MJ (LCA)

Råvaror

RåvarorAndel
Matavfall26,8 %
Rester från spannmålshantering19,6 %
Gödsel15,5 %
Avloppsslam15,4 %
Drank7,2 %
Avfall från livsmedelsindustri6,5 %
Rå glycerin5,9 %
Slaktavfall3,0 %
UrsprungslandAndel
Sverige77,0 %
Tyskland13,1 %
Nederländerna3,6 %
Danmark2,5 %
Storbritannien2,4 %
Spanien1,0 %
Polen0,4 %

Säkerhetsdatablad fordonsgas (pdf)