Det här är Vafabmiljös nya direktion 2023-2026

Från och med 1 januari har Vafabmiljö en ny direktion för mandatperioden 2023-2026. Här presenterar vi de ordinarie ledamöterna för respektive kommun inom Vafabmiljö-regionen.

Alla bostäder i Sverige ska ha insamling av förpackningar nära bostaden senast 2027

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet senast den 1 januari 2027. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) från och med 1 januari 2024.

Höjning av avfallstaxan

På grund av utsläppsrätter för förbränning och ökade drivmedelskostnader höjer Vafabmiljö avfallstaxan med 3,5 procent för 2023. Det som allra mest påverkar taxehöjningen är förbränningen av restavfallet.

Riksdagsbeslut om kommunalt ansvar för förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler för hushållens möjlighet till utsortering av förpackningar.