Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Alla bostäder i Sverige ska ha insamling av förpackningar nära bostaden senast 2027

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet senast den 1 januari 2027. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) från och med 1 januari 2024.

Alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, hamnar i soppåsen och bränns upp. Det är dåligt, för människor och klimatet. När vi erbjuds insamling nära vår bostad sorterar vi mycket bättre, det är bevisat. Svenskarna vill återvinna.

Hur själva insamlingssystemet kommer se ut i vår region är inte klart ännu. När vi vet mer kommer vi informera om det.

Till dig som villaägare

Fortsätt att sortera ut dina förpackningar och lämna på en återvinningsstation. Du kommer att få information i god tid inför att återvinningsstationerna försvinner och ersättas med en metod för dig att sortera ut dina förpackningar i anslutning till där du sorterar och slänger ditt övriga avfall.

Håll dig uppdaterad!

Vi ser fram emot förändringen och tror att vi på det här sättet kommer kunna öka återvinningen tillsammans! När vi vet mer kommer vi informera om det. Du är också välkommen att följa oss i Sociala medier (Facebook och Instagram) för löpande information om förändringarna.

Relaterad information:

 

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.