Riksdagsbeslut om kommunalt ansvar för förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler för hushållens möjlighet till utsortering av förpackningar.

Plast, papper, glas och metall ska kunna sorteras och samlas in i närheten av hushållen. Tidigare har producenterna av förpackningarna haft ansvaret. Övergången till kommunerna sker från 1 januari och fastighetsnära insamling ska vara införd senast 1 januari 2027. Insamlingen ska vara gratis för hushållen och kommunen (eller vi som kommunalförbund) ska ersättas av producenterna.

Med en fastighetsnära insamling kommer mer material att återvinnas och felsorteringen kommer att minska. Vi på Vafabmiljö ser fram emot detta, även om det fortfarande finns många frågetecken kring hur det ska gå till praktiskt och ekonomiskt. Det är bättre för både miljö och plånbok om förpackningarna enkelt kan sorteras ut istället för att gå till förbränning med restavfallet, vilket det ofta gör.

Läs mer om vårt arbete kring den fastighetsnära förpackningsinsamlingen via denna länk.

 
Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.