Höjning av avfallstaxan

På grund av utsläppsrätter för förbränning och ökade drivmedelskostnader höjer Vafabmiljö avfallstaxan med 3,5 procent för 2023. Det som allra mest påverkar taxehöjningen är förbränningen av restavfallet.

Eftersom både kostnader för utsläppsrätter för förbränning av restavfall och drivmedelskostnaderna har ökat behöver vi höja taxan. Höjningen beror till störst del på utsläppsrätterna som är kopplade till restavfallet som läggs i den gröna tunnan. I snitt två tredjedelar av det som slängs i gröna tunnan är felsorterat och skulle kunna återvinnas, vilket skulle vara bättre både för miljö och plånbok.

Då avfallstaxan ska vara miljöstyrande kommer vi att höja kostnaderna för de delar av vår service som är sämst för miljön. Den största kostnaden landar därför på abonnemanget för osorterat – hos den som inte sorterar ut matavfallet. Kostnaden för den bruna tunnan med utsorterat matavfall kommer däremot inte att höjas.

Hur mycket är 3,5 %?

3,5 % motsvarar ungefär 10-20 kr/månad för de allra flesta hushåll. Den som får den största höjningen är den som inte sorterar ut matavfallet och har abonnemang osorterat (ca 40 kr/månad). Om vi alla sorterar bättre och skickar mindre avfall till förbränning så minskar kostnaderna för avfallshanteringen.

Vad ingår i avfallstaxan

Avfallshantering i Sverige bekostas via avgifter för de abonnemang som alla fastighetsägare är skyldiga att ha. Du som bor i lägenhet betalar avfallshanteringen via hyran.

Det här ingår i avfallstaxan:

 • Kundservice, administration, registerhållning och fakturering
 • Information och IT
 • Planering och utveckling av avfallshanteringen
 • Sluttäckning av deponier (de gamla soptipparna)
 • Drift och underhåll av våra 18 Återbruk
 • Driftskostnader för våra fem avfallsanläggningar
 • Behandling av farligt avfall och grovavfall
 • Transporter för att hämta och behandla avfall
 • Behandling av avfall som sortering, krossning och rötning
 • Kärl för mat- och restavfall
 • Matavfallspåsar och påshållare

 

Här kan du läsa mer om Avfallstaxan

Frågor och svar om taxan 2023

Taxan höjs med 3,5 procent, vilket motsvarar ungefär 10-20 kr/månad för de allra flesta hushåll. Du som får den största höjningen är du som inte sorterar ut matavfallet och har abonnemang osorterat (ca 40 kr/månad). Om vi alla sorterar bättre och skickar mindre avfall till förbränning så minskar kostnaderna för avfallshanteringen.

Det som allra mest påverkar taxehöjningen är förbränningen av restavfallet. Eftersom både kostnader för utsläppsrätter för förbränning av restavfall och drivmedelskostnaderna har ökat behöver vi höja taxan. Höjningen beror till störst del på utsläppsrätterna som är kopplade till restavfallet som läggs i det gröna kärlet. I snitt två tredjedelar av det som slängs i gröna kärlet är felsorterat och skulle kunna återvinnas, vilket skulle vara bättre både för miljö och plånbok.

Börja sortera ut matavfall, förpackningar och farligt avfall och byt avfallsabonnemang till ”Källsortering”, med ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall.
Om du redan har det abonnemanget och sorterar bra kan du dela kärl med din granne eller välja ett glesare hämtningsintervall för dina kärl.

Här kan du läsa mer om vilka abonnemang vi erbjuder.

Då avfallstaxan ska vara miljöstyrande kommer vi att höja kostnaderna för de delar av vår service som är sämst för miljön. Den största kostnaden landar därför på abonnemanget för osorterat – hos den som inte sorterar ut matavfallet. Kostnaden för det bruna kärlet med utsorterat matavfall kommer däremot inte att höjas.

Avfallshantering i Sverige bekostas via avgifter för de abonnemang som alla fastighetsägare är skyldiga att ha. Du som bor i lägenhet betalar avfallshanteringen via hyran.

Den största ökningen landar på abonnemang osorterat – hos dig som inte sorterar ut matavfallet. Abonnemang osorterat är redan innan höjningen vårt dyraste abonnemang, då det bidrar med en stor mängd restavfall som innehåller både matavfall och förpackningar som helt i onödan skickas till förbränning.

Det abonnemang som är billigast är det där du sorterar ut ditt matavfall, exempelvis Abonnemang Källsortering med ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall. Du sorterar då ut matavfall, förpackningar och farligt avfall.

Matavfall kan även sorteras i en godkänd hemkompost eller av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten tank.

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.