Det här är Vafabmiljös nya direktion 2023-2026

Från och med 1 januari har Vafabmiljö en ny direktion för mandatperioden 2023-2026. Här presenterar vi de ordinarie ledamöterna för respektive kommun inom Vafabmiljö-regionen.

Vår ordförande är som tidigare, Staffan Jansson (S) Västerås och 1:e och 2:e vice ordförande är samma som tidigare; Per Möller och Pelle Strengbom.

Direktionen är Vafabmiljös högsta beslutande organ och består av två ledamöter från varje medlemskommun. En ordinarie ledamot och en ersättare. Direktionens uppdrag är att leda arbetet på strategisk nivå och besluta om verksamhetsplan och budget men även strategiska projekt av större vikt. 

Vår nya direktion ser ut så här:

Ordinarie ledamöter:
Staffan Jansson (S), Västerås, ordförande
Per Möller (C), Heby
Pelle Strengbom (S), Kungsör
Mikael Söderlund (M), Arboga
Ulrika Ornbrant (C), Enköping
Anna Maria Johansson Mikkonen (S), Fagersta
Peter Ristikartano (MP), Hallstahammar
Anne Tjernberg (S), Köping
Gunnar Tiger (S), Norberg
Ingela Kilholm Lindström (MP), Sala
Elisabeth Åberg (L), Skinnskatteberg
Göte Sandin (S), Surahammar

Ersättare:
Joakim Rönnberg (S), Arboga
Lars Engelberg (S), Enköping
Stefan Strandberg (S), Fagersta
Hans Strandlund (M), Hallstahammar
Håkan Bengtzon (M), Heby
Bo Granudd (M), Kungsör
Lars Isaksson (C), Köping
Per-Arne Andersson (M), Norberg
Mårten Öhrström (C), Sala
Pentti Lahtinen (S), Skinnskatteberg
Johanna Olofsson (M), Surahammar
Elisabeth Unell (M), Västerås

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.