Skattebefrielsen på biogas upphör – priset höjs

Den svenska skattebefrielsen på förnybar biogas som drivmedel har ogiltigförklarats av EU-domstolen, vilket rapporterats i media. Skatteverket ändrade skatten den 7 mars och vi har sedan dess följt händelseutvecklingen noga. Som en konsekvens av att befrielsen upphört behöver nu Vafabmiljö följa den svenska biogasbranschen och höja priset på biogas med 4,75 kronor per kg. Höjningen sker den 30 mars och motsvarar den skatt som nu lagts på biogasen.

Det blir dock troligen en tillfällig prishöjning då regeringen och våra branschorganisationer arbetar för att hitta lösningar. Nya bestämmelserna i EU:s Gruppundantagsförordning (GBER) innebär att det är möjligt att ge full skattebefrielse till biogas och biogasol utan ansökningsförfarande och godkännande från EU-kommissionen. I stället behöver regeringen göra en anmälan till EU-kommissionen om att skattebefrielse tillämpas i Sverige. Enligt Energigas Sverige kan det ta mellan två veckor och två månader innan det är möjligt att göra en ansökan hos EU. 

– Vi beklagar att det här påverkar våra kunder negativt i form av en prishöjning. Det är ett EU-beslut som vi inte har möjlighet att påverka kortsiktigt. Vi bevakar läget kring möjligheterna i GBER och hoppas naturligtvis att skattebefrielsen återinförs snart igen, säger Sabine Dahlstedt, Förbundsdirektör på Vafabmiljö kommunalförbund. 

Nytt pris på biogas 

Från och med den 30 mars 2023 blir det nya priset 32,72 kronor per kilo. Det innebär att biogasen blir dyrare än bensin och diesel. 

Bakgrund 

Historiskt betalas ingen skatt på biogas som används som motorbränsle i Sverige. Denna skattebefrielse räknas som ett statsstöd, som måste beviljas av EU. Senast i juni 2020 beslutade EU, efter en förenklad utvärderingsprocess, om att ge Sverige möjlighet att förlänga skattebefrielsen fram till år 2030.  

Beslutet att bevilja Sverige möjligheten att ge skattebefrielse har överklagats av en tysk aktör. Domen föll den 21 december 2022 och då gav EU-domstolen företaget rätt. Domen vann laga kraft den 4 mars 2023. Den 7 mars gick Skatteverket ut med att befrielse från skatt på biogas inte längre kan beviljas.  

Den 9 mars godkände EU-kommissionen nya bestämmelser i EU:s Gruppundantagsförordning (GBER). De nya bestämmelserna i GBER innebär att det är möjligt att ge full skattebefrielse till biogas och biogasol utan ansökningsförfarande och godkännande från EU-kommissionen. I stället behöver regeringen enbart göra en anmälan till EU-kommissionen om att skattebefrielse tillämpas i Sverige.

Vid frågor från media  

Eva Favaro, Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation
Tel: 072-147 71 55, mejl: eva.favaro@.vafabmiljo.se  

Sabine Dahlstedt, Förbundsdirektör 
Tel: 021-39 35 01, mejl: sabine.dahlstedt@vafabmiljo.se  

Om du vill veta mer: 

P4 Västmanland intervju med Eva Favaro: Lyssna på Dyrare biogas (sverigesradio.se)

Beslut om skattebefriad biogas och biogasol ogiltigförklarat | Skatteverket 

Regeringen kontaktar EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas – Regeringen.se 

Nya möjligheter när EU-kommissionen godkänner ändringar i GBER för att underlätta den gröna och digitala omställningen – Energigas Sverige  

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.