Snart blir det lättare att sortera rättare

Senast 2027 kommer alla i Sverige att kunna sortera sina förpackningar där de idag hanterar sitt mat- och restavfall. Det förändrar inte bara hur vi hanterar vårt avfall utan också vem som ansvarar för insamlingen. Sedan 1 januari 2024 har kommunerna fått insamlingsansvaret från producentorganisationerna. Som kommunalförbund betyder det att vi på Vafabmiljö kommer att samla in förpackningarna i vår region. Insamlingen bekostas av förpackningsproducenterna och ingen extra avgift kommer att tas av Vafabmiljö.

Idag hamnar alldeles för många förpackningar i restavfallet och bränns upp istället för att återvinnas. Studier visar att när insamlingspunkter finns närmare hemmet, ökar både viljan och effektiviteten i återvinningen betydligt. På Vafabmiljö är vi glada över den här förändringen, då vi ser att enklare sortering gör det lättare för alla att bidra till en renare och mer hållbar framtid.

Därför införs Närsorterat

Närsorterat införs för att göra det enklare och mer tillgängligt för alla att sortera sina förpackningar. Genom att samla in förpackningar nära där människor redan hanterar sitt avfall, minskar vi risken att användbara material går till spillo. Idén är att när sorteringen blir mer bekväm, ökar även deltagandet och effektiviteten i återvinningen.

Insamlingen kommer att inkludera plast-, papper-, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas. Genom att samla in fler förpackningar och återvinna dem istället för att energiutvinna (elda för fjärrvärme) sparar vi på naturresurser och energi, vilket bidrar till en grönare planet och en bättre framtid för kommande generationer.
Dessutom skapar Närsorterat incitament för förpackningsproducenterna att utveckla färre och mer hållbara förpackningar. Detta uppmuntrar innovation och minskar användningen av svåråtervunna material.

Fler kärl till villahushållen

I småhus med enskild insamling kommer insamlingen av förpackningsavfall att bli enklare och mer tillgänglig. Där du idag slänger ditt rest- och matavfall kommer du att få ytterligare kärl för att kunna sortera ut förpackningarna. Till att börja med kommer vi att ställa ut kärl för plast- och pappersförpackningar. 

Läs mer om Närsorterat för villaägare här.

bild på kärlet ovanifrån – två lock som kan öppnas, ett för papeprsförpackningar, ett för plastförpackningar bild på kärlet ovanifrån – två lock som kan öppnas, ett för papeprsförpackningar, ett för plastförpackningar
Det tvådelade kärlet som kommer att införas i hela regionen de kommande två åren. Foto: Linda Eliasson

Flerbostadshus och fastighetsägarens ansvar

Många flerbostadshus erbjuder redan nu möjlighet till källsortering i miljöbodar, underjordsbehållare och andra lösningar. För de hus som ännu inte erbjuder sortering av alla förpackningstyper kommer det att bli en nödvändig förändring. Senast 2027 ska alla flerbostadshus kunna hantera sortering av samtliga förpackningsslag, vilket inkluderar plast, papper, metall och glas. Detta kommer att säkerställa att alla boende har enkel tillgång till effektiva och praktiska lösningar för återvinning.

Läs mer om Närsorterat för flerbostadshus här.

Tillsammans blir det lättare att sortera rättare!

Vi uppmanar alla att engagera sig i Närsorterat och aktivt delta i sorteringen av förpackningar. Genom att sortera ditt avfall rätt bidrar du inte bara till minskad miljöpåverkan, utan också till att vårt samhälle tar ett stort steg mot en hållbar framtid. Varje förpackning som återvinns är en mindre belastning på ett redan ansträngt klimat och en mindre mängd resurser som behöver utvinnas från vår planet.
Ditt deltagande är avgörande. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för miljön och säkerställa att kommande generationer ärver en renare och mer hållbar värld. Ta steget idag och börja sortera – för en grönare morgondag!

Har du frågor?

Fyll i formuläert nedan eller skicka ett mejl till kundservice@vafabmiljo.se

Information från Regering, Riksdag och Avfall Sverige med flera

Vanliga frågor