Nya regler gällande förpackningsavfall

Äntligen! Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast-, papper-, glas- och metallförpackningar i närheten av hemmet senast den 1 januari 2027. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret från producentorganisationerna från och med 1 januari 2024.

Alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, hamnar i soppåsen och bränns upp. Det är dåligt, för människor och klimatet. När vi erbjuds insamling nära vår bostad sorterar vi mycket bättre, det är bevisat. Svenskarna vill återvinna.

Förändringen ligger helt i linje med Vafabmiljös Avfallsplan 2020-2030, där målområde 3 handlar just om att öka utsorteringen av återvinningsbara fraktioner från hushållsavfallet.

Här kan du läsa Avfallsplanen i sin helhet.

Varför införs det?

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunen tar över ansvaret för förpackningsavfallet, finansierat av producenterna, kan vi samordna insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.
Beslutet betyder att alla hushåll i Sverige, senast 2027, ska ha möjlighet att sortera sina förpackningar fastighetsnära. Det gör det lättare att göra rätt – när avfallet sorteras bättre ökar materialåtervinningen av material också.

Så rustar vi för Närsorterat

Just nu arbetar vi med att planera och starta upp de aktiviteter vi behöver genomföra för att kunna överta och bygga ut Närsorterat till samtliga hushåll i regionen senast 1 januari 2027.  

Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar. Hur själva insamlingssystemet kommer se ut i vår region är inte klart ännu. De hushåll som redan idag har insamling av förpackningar på samma ställe som de slänger mat- och restavfall, till exempel i en miljöbod, kommer inte att märka någon större skillnad. Förändringen blir i vem som ansvarar för hämtningen och att producenterna ska ge en ersättning för detta

Flerbostadshus och fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare har ett ansvar att tillhandahålla insamling av förpackningar vid sina fastigheter, vilket ska ske i anslutning till befintliga insamlingsplatser för mat- och restavfall.
För hushåll som redan har fastighetsnära insamling av förpackningar kommer inte mycket att förändras. Den stora skillnaden är att producenterna finansierar insamlingen till stor del.
Vi strävar efter att göra övergången så smidig som möjligt för både fastighetsägare och boende. Vi kommer att ta kontakt med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter för att starta samarbetet.

Vilka förpackningar ingår i Närsorterat?

Papper-, plast- och metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas. Och så mat- och restavfall sedan tidigare. 

Har du frågor?

Fyll i formuläert nedan eller skicka ett mejl till kundservice@vafabmiljo.se

Information från Regering, Riksdag och Avfall Sverige med flera

Vanliga frågor