Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Nya regler gällande förpackningsavfall

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast-, papper-, glas- och metallförpackningar i närheten av hemmet senast den 1 januari 2027. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret från producentorganisationerna från och med 1 januari 2024.

Tjänster kopplade till Närsorterat:

Alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, hamnar i soppåsen och bränns upp. Det är dåligt, för människor och klimatet. När vi erbjuds insamling nära vår bostad sorterar vi mycket bättre, det är bevisat. Svenskarna vill återvinna.

Förändringen ligger helt i linje med Vafabmiljös Avfallsplan 2020-2030, där målområde 3 handlar just om att öka utsorteringen av återvinningsbara fraktioner från hushållsavfallet. Här kan du läsa Avfallsplanen i sin helhet: Länk till Avfallsplanen. Du finner även Avfallsplanen längst ned på denna sida.

Så rustar vi för Närsorterat

Just nu arbetar vi med att planera och starta upp de aktiviteter vi behöver genomföra för att kunna överta och bygga ut Närsorterat till samtliga hushåll i regionen senast 1 januari 2027.  

Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar. Hur själva insamlingssystemet kommer se ut i vår region är inte klart ännu. De hushåll som redan idag har insamling av förpackningar på samma ställe som de slänger mat- och restavfall, till exempel i en miljöbod, kommer inte att märka någon större skillnad. Förändringen blir i vem som ansvarar för hämtningen och att producenterna ska ge en ersättning för detta.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare har ett ansvar att tillhandahålla insamling av förpackningar vid sina fastigheter, vilket ska ske i anslutning till befintliga insamlingsplatser för mat- och restavfall. För hushåll som redan har fastighetsnära insamling av förpackningar kommer inte mycket att förändras. Den stora skillnaden är att producenterna finansierar insamlingen till stor del. Vi strävar efter att göra övergången så smidig som möjligt för både fastighetsägare och boende. Vi kommer att ta kontakt med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter för att starta samarbetet.

Samlokaliserade verksamheter

Om en verksamhet delar avfallsbehållare med hushåll i en fastighet så räknas den som en samlokaliserad verksamhet. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som ligger i gatuplanet på ett hus med lägenheter.

En verksamhet i en fastighet som har insamling av förpackningsavfall kan anmäla till oss att den vill att vi samlar in verksamhetens förpackningsavfall, samtidigt som vi samlar in förpackningarna från hushållen i huset. Verksamheten måste göra en aktiv anmälan till Vafabmiljö, för att få kommunal insamling av sitt förpackningsavfall.

Detta görs genom att skicka ett mejl till forpackning@vafabmiljo.se och skriva att det gäller ”Samlokaliserad verksamhet” i ämnesraden samt vilken adress som avfallskärlen står på.

Läs gärna mer om detta i förpackningsförordningen eller på Naturvårdsverkets hemsida. 

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar, vad är poängen?

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunen tar över ansvaret för förpackningsavfallet kan vi samordna insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.

Regeringens beslut betyder att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt – när avfallet sorteras bättre ökar materialåtervinningen av material också.

Fyll i frågeformuläret så kommer du direkt till vår frågelåda dedikerad till projektet. För frågor som rör enskilda hämtställen kontaktar du oss istället på kundservice@vafabmiljo.se.

Har du frågor?

Vanliga frågor

Dokument och länkar

Artiklar