Vad händer efter sorteringen?

Om du är nyfiken på vad som händer med allt grovavfall du sorterar så hittar du svaret här. Av avfallet på Återbruket material- eller energiåtervinns ca 97-98 procent.

Bild på medarbetare och plastinsamling Bild på medarbetare och plastinsamling

Grovavfall i plast skickas idag till energiåtervinning och blir till el och värme.

 • Böcker: Samlas in och återvinns och blir till ny pappersfiber.

 • Fyllnadsmassor: Materialet krossas och används till vägbyggnad eller som täckningsmaterial på våra deponier.

 • Fönster: Glaset genomgår en enklare sortering för att bli av med eventuella ramar, lister och annat som inte ska följa med. Glaset skickas på kvalitetskontroll i Askersund för att sedan hamna i Tyskland och bli till nya glasprodukter.

 • Gips: Denna fraktion skickas till Bålsta för att först pulveriseras. Pappersresterna på materialet används som stabilisering vid blöta massor. Den pulvriserade gipsen går sedan till en fabrik för nytillverkning av gipsprodukter.

 • Gräs, löv och fallfrukt: Gräs och löv komposteras och används som sluttäckningsmaterial till våra deponier. Fallfrukten går till biogasanläggningen och blir till biogas och biogödsel.

 • Impregnerat trä: Innehåller kemikalier och ska därför inte blandas med vanligt trä. Impregnerat trä måste brännas i speciella ugnar för farligt avfall. Det ger oss energiutvinning likt förbränning av trä.

 • Isolering: Detta är ett material som idag inte kan material- eller energiåtervinnas, då det består av t.ex. glasfiber. Materialet läggs på deponi, vilket betyder slutförvaring och behandlas inte igen när det väl har lagts i marken.

 • Jord: Samlas in och används som sluttäckningsmaterial på våra deponier.

 • Metallskrot: Metallskrotet samlas in och skickas för att återvinnas. I processen fragmenteras och separeras magnetiska- och icke-magnetiska metaller. Därefter skickas materialet vidare till smältverk, stålverk och gjuterier. Metallen smälts ned till tackor och blir till ny råvara. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten påverkas. Exempel på metaller som sorteras ut är aluminium, koppar, järn, mässing, zink och stål.

 • Plast: Grovavfall i plast (ej förpackningar) blir i dagsläget energi i form av elektricitet och värme. Eftersom det finns så många olika sorters plast så är det i nuläget svårt att materialåtervinna all typ av plast. Vi ser dock över möjligheterna och försöker ständigt hitta projekt där vi kan avsätta plasten till materialåtervinning istället för förbränning.

 • Ris och grenar: Se Trä.

 • Soffor och Sängar: Här hamnar grovavfall som består av flera olika material och som måste fragmenteras. Materialet skickas till Gryta avfallsstation för krossning där metallen fångas upp av magnet och skickas till återvinning. Textilier och trä blir energi i form av el och värme.

 • Tapeter, Takpapp, Gummi: Här läggs det som inte går att materialåtervinna – gummi, läder, fotbollar, tapeter med mer. Avfallet energiåtervinns till fjärrvärme, energi och värme, i Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås och Norsa i Köping. Genom att värma upp våra hem med fjärrvärme, minskar vi användningen av fossila resurser.

 • Tegel, kakel och betong: Se Fyllnadsmassor.

 • Textilier: Samlas in av Human Bridge. Hela och rena textilier går till humanitära insatser i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Det som inte går att återanvändas sorteras till olika former av återvinning. Av det insamlade material går ungefär 77 % av textilierna går till återanvändning, 17 % till återvinning (stoppning i möbler och ljuddämpande åtgärder på kontor samt trasor till industri) och 6 % går till energiåtervinning (ex. fleece samt starkt smutsigt och blött material).

 • Trä: Fraktionen flisas sönder, liksom Ris och Grenar, på våra avfallsstationer och transporteras sedan till Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås, till Sala Heby Energi samt Ena Energi i Enköping. I kraftvärmeverken används fliset för utvinning av energi i form av elektricitet, samt till varmvatten och fjärrvärme i elementen.

 • Well/Kartong: Balas och skickas till pappersbruket i Umeå, via båt från Oxelösund, där det blir nya kartonger och wellpapp.
Läs fler artiklar taggade som: Reportage

Relaterade artiklar