Beslut om nya sorteringskärl för villahushåll

Vafabmiljös direktion har beslutat om nya sorteringskärl för småhus med enskild hämtning. Direktionen har valt att gå på Vafabmiljös rekommendation om att samla in plast- och pappersförpackningar i tvådelade kärl. Kärlen kommer att införas i hela regionen succesivt under de kommande två åren. Lösningen har testats i olika bostadsområden under våren med gott resultat. Insamlingen av förpackningarna bekostas av producenterna som sätter förpackningarna på marknaden, därför kommer det inte att bli någon extra kostnad för hushållen.

bild på kärlet ovanifrån – två lock som kan öppnas, ett för papeprsförpackningar, ett för plastförpackningar bild på kärlet ovanifrån – två lock som kan öppnas, ett för papeprsförpackningar, ett för plastförpackningar
Det tvådelade kärlet som kommer att införas i hela regionen de kommande två åren. Foto: Linda Eliasson

I testet, som genomfördes i tre områden med olika förutsättningar har hushållen varit tydliga med att de tvådelade kärlen för plast- och pappersförpackningar fungerat bra. Resultaten visade en ökad sorteringsgrad och en märkbar minskning av restavfall. Beslutet baseras på den fördjupade utredningen som Vafabmiljö genomfört under året, efter ett uppdrag av direktionen förra sommaren.

– Jag är väldigt nöjd med beslutet och de framgångar vi sett i vårt test. Det här är ett viktigt steg för att göra avfallshanteringen bättre och miljövänligare. Vårt mål är att våra kunder enkelt ska kunna sortera sina förpackningar och på så sätt, tillsammans med oss, bidra till en bättre miljö. Jag ser fram emot att kunna erbjuda den här lösningen till alla villor och fritidshus i vår region, säger Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör på Vafabmiljö.

– Resultaten från testet har varit mycket uppmuntrande. Hushållens positiva respons och den ökade sorteringsgraden visar att vi är på rätt väg. Engagemanget hos deltagarna var högt och vi ser att möjligheten att kunna sortera redan vid hemmet ökar både kundnöjdhet och sortering, berättar Andreas Sunesson, projektledare på Vafabmiljö.

I testet som genomfördes testade man även mindre kärl för tidningar och förpackningar av glas och metall samt ett tvådelat kärl för mat- och restavfall. Mat- och restavfallskärlet kommer att införas på sikt men en ny lösning för glas- och metallförpackningar kommer att tas fram.

Hushållen får behålla sina nuvarande kärl för rest- och matavfall tillsammans med det nya tvådelade kärlet för plast och papper. Senare kan dessa bytas ut till tvådelade kärl för de hushåll som önskar det.

– De modifierade sopbilarna möjliggör effektiv tömning utan att chauffören behöver göra monotona lyft eller kliva ur bilen i trafiken. Dessutom kan vi tömma både singelkärl och tvådelade kärl med samma bil. På så vis kan vi fortsätta använda de befintliga rest- och matavfallskärlen och byta ut dem på sikt. Det känns bra att inte behöva sätta ny plast på marknaden i onödan. Att kunna anpassa befintliga fordon minskar dessutom behovet av nya inköp, vilket är bra för både ekonomi och miljö, säger Andreas Sunesson.

Bakgrund till testet – kommunerna har fått insamlingsansvaret

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. Nu har kommunerna tagit över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet. Producenterna finansierar och kommunerna sköter insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp. Vafabmiljö välkomnar det nya ansvaret då det ligger helt i linje med kommunernas avfallsplaner.

Beslutet betyder att alla hushåll i Sverige, senast 2027, ska ha möjlighet att sortera sina förpackningar fastighetsnära. I de tolv kommuner som Vafabmiljö ansvarar över innebär det ca 70000 småhus (varav ca 10 % är fritidshus).

 

Kontakter

Andreas Sunesson, projektledare
andreas.sunesson@vafabmiljo.se
072-147 15 84

Anna Malmström, kvalitetsansvarig
anna.malmstrom@vafabmiljo.se
076-696 02 91

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.