Det är skillnad på plast och plast

I ett samarbete mellan Vafabmiljö och Stena Recycling, lanseras nu ett spännande pilotprojekt som syftar till att minska plastavfallet och öka återvinningen. Projektet är planerat att pågå från oktober 2023 till januari 2024 och kommer att genomföras på fyra återbruk i Västerås (Hälla, Stenby, Ängsgärdet och Bäckby) med start på Återbruket Bäckby.

Det primära målet med pilotprojektet är att undersöka möjligheterna att sortera, ta om hand och återvinna plastavfall från nuvarande plastcontainrar på återbruken, istället för att skicka det till förbränning. Huvudfokus ligger på att optimera återvinningen av olika typer av plastmaterial som tidigare inte sorterats separat.

Under projektets gång kommer nuvarande container att delas upp i tre nya insamlingar:

  • Hårdplast: Exempelvis hinkar, pulkor och trädgårdsmöbler, tillverkad av olika plastsorter (HDPE och PP).
  • Frigolit: Denna typ av plast kommer att skickas till både energi- och materialåtervinning. Förhoppningen är att genom detta pilotprojekt få veta mer om både kvaliteten och vilka mängder frigolit det handlar om, för att kunna arbeta vidare med en lösning för återvinning av materialet.
  • Krymp- och sträckfilm: Separat insamling av transparent och färgad film.

 

– Jag tycker att det är ett spännande initiativ, som verkligen ligger rätt i tiden, säger Johanna Olsson som är projektledare för projeket. Vår förhoppning är att pilotprojektet kommer att öka medvetenheten och intresset för plaståtervinning bland allmänheten. Det är också viktigt att påpeka att plastförpackningar inte ingår i detta pilotprojekt utan fortsätter att sorteras i FTI:s gröna behållare för förpackningar.

Detta pilotprojekt representerar ett viktigt steg mot en mer hållbar hantering av plastavfall och ökad återvinning. Vi ser fram emot att dela resultat och insikter från projektet med allmänheten och branschen. 

För mer information, kontakta gärna:

Johanna Olsson
Projektledare för pilotprojektet
E-post: johanna.olsson@vafabmiljo.se
Telefon: 021-39 35 73

Om Stena Recycling
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Med 1 900 engagerade medarbetare och 90 anläggningar över hela landet skapar vi långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en cirkulär ekonomi.

www.stenarecycling.se

Vad händer sen med plasten?

Hårdplast, som består av flera olika plasttyper, tas om hand och sorteras i en helt nystartad process på Stena Recyclings anläggning i Lanna, Bredaryd. Sorteringen sker i flera steg. Därefter kvarnas materialet ytterligare och blir till flingor (”flakes”), som kvalitetssäkras innan de kan gå vidare till granulering. Granulatet kan sedan användas för att tillverka nya produkter.

Frigoliten skickas både till energi- och materialåtervinning. Vid materialåtervinning pressas den till kuber och skickas sedan till Stenas samarbetspartners i Tyskland och Nederländerna, där den omvandlas till ny frigolit.

När krymp- och sträckfilmen har sorterats på återbruken i två fraktioner (transparent och färgad), körs det till Stena Recycling Västerås där kvalitetssäkring och lastvikts optimering görs. Sedan skickas den transparanta för bearbetning i Halmstad och den färgade skickas direkt ifrån Västerås till en samarbetspartner, efter kvalitetssäkring och lastviktsoptimering. Plasten genomgår där en process som inkluderar kvalitetssäkring, kvarning, tvättning och extrudering. Resultatet är ett granulat som används i tillverkningen av nya produkter.

Plastförpackningar som sorteras ut går till materialåtervinning, vilket innebär att de omvandlas till nya produkter. Med ökad utsortering av plastförpackningar finns potential att öka återvinningsgraden av dessa material, som för närvarande endast återvinns till 18 procent.

Vanliga frågor