Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Hur påverkas jag som villaägare?

Senast 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, eller närsorterat, som vi kallar det. Detta gäller för boende i både villor och lägenheter.

Närsorterat för alla!

Från och med 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, eller närsorterat, som vi kallar det. Detta gäller både för boende i villor och lägenheter.

Att det blir närmare sänker tröskeln för att sortera – det blir lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att fler förpackningar sorteras ut och kan materialåtervinnas i stället för att hamna i restavfallet. Som en extra vinst minskar också nedskräpningen. 

För att göra sortering ännu enklare har ett nytt system med skyltar för olika typer av avfall introducerats i Sverige, ja faktiskt i hela Norden. Symbolerna som exempelvis används på sopkärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler är desamma som på många förpackningar. Detta gör det tydligt hur varje förpackning ska sorteras.

Vilka förpackningar ingår?

Papper och kartong, plast och metallförpackningar och färgat och ofärgat glas. Och så mat- och restavfall sedan tidigare. Vi erbjuder också insamling av tidningar nära bostaden.

Test av insamling av förpackningar hos småhus under våren -24

Under februari-april testar vi Flexlösningen, en ny modell för insamling av förpackningar, hos villor och radhus. Vi gör det för att kunna utvärdera tillvägagångssättet samtidigt som det möjliggör samtal och diskussioner direkt med de boende för att identifiera utmaningar och möjligheter.

Testerna är precis i startgroparna och kärlen har börjat ställas ut i utvalda områden. Kvällen den 5 februari träffade vi boende i de olika områdena för att visa kärlen och prata sortering. Responsen på insamlingsmetoden varierar, med både positiva och negativa kommentarer. Och det tycker vi är bra! För det är så vi kan få till en bra lösning som passar för fler i slutänden.

Tre områden med olika utmaningar

Testerna genomförs i tre områden i och runt Västerås. Områdena inkluderar tätbebyggda områden med begränsat utrymme, villaområden med mer generös plats och landsbygdsområden med utmanande terräng och längre avstånd. Genom att testa i olika miljöer strävar vi efter att säkerställa att lösningen kan anpassas och fungera effektivt överallt. 

  • Så här ser flexlösningen ut

Lösningen som vi testar består av dessa kärl:

  • 240-liters kärl för mat- och restavfall (töms varannan vecka)
  • 370-liters kärl för plast- och pappersförpackningar (töms var fjärde vecka)
  • 4 mindre kärl (ca 40 liter) för ofärgat glas, färgat glas, metallförpackningar och tidningar (töms var sjätte vecka)

Viktigt att notera är att det inte är säkert att det blir denna lösning som implementeras i stor skala. Den ska testats innan beslut tas.

Bild på 6 stycken kärl samt 3 personer bakom dessa som demonstrerar. Bild på 6 stycken kärl samt 3 personer bakom dessa som demonstrerar.

Viktigt med både kundens och chaufförens upplevelse

Syftena med testet är flera. Vi vill bland annat veta vad kunderna tycker om kärlen, om utsorteringen ökar och om arbetsmiljön är godtagbar för chauffören. Vi kommer att använda en ombyggd sidlastare (sopbil som lyfter kärlen med en mekanisk arm från sidan) för tömningen och vi kommer att köra alla testhushåll helt separat från övriga tömningar under perioden. Responsen från invånare och chaufförer kommer att ligga till grund för hur vi kommer att etablera en fastighetsnära insamling av förpackningar för de drygt 60 000 hushållen i regionen.

För att utvärdera testerna samlar vi in information på flera sätt. Bland annat genom enkäter och intervjuer med de som bor i testområdena. Vi gör också mätningar av volym och vikt för att säkerställa att kärlstorlekar och tömningsintervall är lagom samt att sorteringen fungerar som den ska och att det som normalt hamnar i restavfallet minskar.

Vanliga frågor