Hur påverkas jag som villaägare?

Senast 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, eller närsorterat, som vi kallar det. Detta gäller för boende i både villor och lägenheter.

Närsorterat för alla!

Att det blir närmare sänker tröskeln för att sortera – det blir lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att fler förpackningar sorteras ut och kan materialåtervinnas i stället för att hamna i restavfallet. Som en extra vinst minskar också nedskräpningen. 

För att göra sortering ännu enklare har ett nytt system med skyltar för olika typer av avfall introducerats i Sverige, ja faktiskt i hela Norden. Symbolerna som exempelvis används på sopkärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler är desamma som på många förpackningar. Detta gör det tydligt hur varje förpackning ska sorteras.

Vilka förpackningar ingår?

Papper och kartong, plast och metallförpackningar och färgat och ofärgat glas. Och så mat- och restavfall sedan tidigare. Vi erbjuder också insamling av tidningar nära bostaden. Producenterna finansierar insamlingen och hushållen behöver inte betala för att få förpackningarna hämtade. 

Plast- och papperskärl först ut

Vi inför nya sorteringskärl som ska användas för plast- och pappersförpackningar. Dessa kärl har provats ut under våren 2024 och fått positiva resultat, så nu är det dags att rulla ut dem till alla småhus med enskild insamling i regionen.

Vad är nytt?

  • Sorteringskärl: Du får tvådelade kärl som gör det lätt att hålla isär plast och papper.
  • Ingen extra kostnad: Producenterna av förpackningarna står för kostnaderna, så det här kostar dig inget extra.

Vad behöver du göra?

Ingenting just nu! Vi kommer att kontakta dig i god tid innan kärlet kommer till dig. Tills dess fortsätter du att sortera som vanligt.

Fördelar med systemet

  • Enklare återvinning: Förenklar för oss att sortera och återvinna material.
  • Enklare för dig: Mindre krångel, tydligare sortering hemma.
bild på kärlet ovanifrån – två lock som kan öppnas, ett för papeprsförpackningar, ett för plastförpackningar bild på kärlet ovanifrån – två lock som kan öppnas, ett för papeprsförpackningar, ett för plastförpackningar
Det tvådelade kärlet som kommer att införas i regionen. Foto: Linda Eliasson

Testet av insamling av förpackningar hos småhus under våren -24

Under februari-april testade vi en ny modell för insamling av förpackningar, hos villor och radhus. Vi gjorde det för att kunna utvärdera tillvägagångssättet samtidigt som det möjliggjorde för samtal och diskussioner direkt med de boende för att identifiera utmaningar och möjligheter.

Tre områden med olika utmaningar

Testerna genomfördes i tre områden i och runt Västerås. Områdena inkluderar tätbebyggda områden med begränsat utrymme, villaområden med mer generös plats och landsbygdsområden med utmanande terräng och längre avstånd. 

Lösningen som vi testade bestod av dessa kärl:
  • 240-liters kärl för mat- och restavfall (tömdes varannan vecka)
  • 370-liters kärl för plast- och pappersförpackningar (tömdes var fjärde vecka)
  • 4 mindre kärl (ca 40 liter) för ofärgat glas, färgat glas, metallförpackningar och tidningar (töms var sjätte vecka)
Bild på 6 stycken kärl samt 3 personer bakom dessa som demonstrerar. Bild på 6 stycken kärl samt 3 personer bakom dessa som demonstrerar.

Viktigt med både kundens och chaufförens upplevelse

Syftena med testet var flera. Vi ville bland annat veta vad kunderna tyckte om kärlen, om utsorteringen ökade och om arbetsmiljön var godtagbar för chauffören. Vi använde en ombyggd sidlastare (sopbil som lyfter kärlen med en mekanisk arm från sidan) för tömningen. Responsen från invånare och chaufförer låg till grund för beslutet som direktionen tog den 11 juni 2024 om etablering av kärl.

Vanliga frågor