Närsorterat på Västerås Cityfestival

I år kan festivalbesökarna för första gången sortera förpackningar på Västerås Cityfestival. Vafabmiljö har satt upp tre temporära återvinningsstationer där besökaren kan sortera förpackningar av plast och papper.

Tält med fyra avfallskärl Tält med fyra avfallskärl

Bakgrunden är ett EU-direktiv med syfte att öka sorteringen genom att göra det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast-, papper-, glas- och metallförpackningar i närheten av hemmet senast 2027. Vafabmiljö kallar förpackningsinsamlingen för Närsorterat, vilket branschorganisationen Avfall Sverige också har valt att göra nu.

Samma möjlighet till sortering och insamling ska också finnas på större populära platser utomhus i framtiden. Vafabmiljös insamlingar kommer att finnas på plats under Västerås Cityfestival som arrangeras 27-29 juni.

– Förpackningar har på festivaler och andra evenemang en förmåga att hamna i papperskorgar, eller i tillfälliga restavfallskärl, för att sedan gå till förbränning istället för att återvinnas. Då är det bra mycket bättre att de sorteras och återvinns till nya förpackningar, både för miljöns och ekonomins skull, säger Anders Ericsson, kommunikationsstrateg på Vafabmiljö.

I Sverige är vi duktiga på att återvinna förpackningar, men det behöver vara lätt att göra rätt. Nu blir det lättare än någonsin på Västerås Cityfestival, och även på SM-veckan som arrangeras samtidigt.

– På Västerås Cityfestival vill vi göra stora intryck hos besökaren men små avtryck på vår omvärld. Därför är vi otroligt glada över det goda samarbetet vi har med Vafabmiljö där vi tillsammans utvecklar avfallshanteringen på våra evenemang, säger Jenny Guilliams, från Västerås Cityfestival.

Återvinningsstationernas placeringar:

  • Stadsparken
  • Stora torget
  • Mälarkrogen

På stationerna kan sortering ske i följande resurs- och avfallsslag:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Matavfall
  • Restavfall
Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.