Det är viktigt att du fortsätter att sortera ut plasten

Det är mycket prat om plast just nu. Vi tycker det är jättebra! Många vet inte att det är skillnad på plast och plast. Vi tänkte därför reda ut begreppen och förhoppningsvis klargöra de frågetecken som uppstått i debatten. Häng med!

En hand som slänger plast i en behållare och plastleksaker i sand En hand som slänger plast i en behållare och plastleksaker i sand

De förpackningar av plast som du sorterar ut skickas för materialåtervinning. Det innebär att man gör nya förpackningar av gamla. Idag är det bara 18% av plastförpackningarna som återvinns. Läs mer om svensk plastatervinning

En del saker gjorda av plast kan vi ännu inte återvinna, till exempel barnens pulkor, som du lämnar på återbruken. Detta skickas till förbränning hos Mälarenergi och blir istället till energi och värme.

Idag består hushållens restavfall av två tredjedelar matavfall och förpackningar (!). Två tredjedelar är alltså material som skulle kunna gå till återvinning istället för förbränning och där utgör plast en stor del.  Dessutom, har du som kund redan betalat producenterna av förpackningar via producentansvaret. Läs mer om Producentansvar för förpackningar (naturvardsverket.se). Att felsortera förpackningar gör således att man som kund betalar två gånger för att avfallet ska tas omhand.

Stort tack för att du sorterar! Du gör ett mycket viktigt jobb för miljön.

Du hittar fler nyheter om plast på vafabmiljo.se:

Om återvinning av plast – Vafabmiljö Kommunalförbund (vafabmiljo.se)

Du slänger ditt restavfall – men vad händer sen? – Vafabmiljö Kommunalförbund (vafabmiljo.se)

Vad händer efter sorteringen? – Vafabmiljö Kommunalförbund (vafabmiljo.se)

Nu är det stopp för engångsplasten – Vafabmiljö Kommunalförbund (vafabmiljo.se)

 

 

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.