Om återvinning av plast

Så här tar vi hand om insamlad plast på återbruken. Den plast som lämnas på återbruken går i dagsläget till energiåtervinning och blir fjärrvärme i Västerås med omnejd. Insamlade plastförpackningar går till återvinning. Här kan du läsa om vad vi gör för att nå vårt mål om att all plast som är återvinningsbar ska gå till återvinning.

Materialåtervinningen av plast är idag låg. Det stora grundläggande problemet är att det finns en stor mängd olika plaster, alla med olika kombinationer av tillsatser – allt för att ge den specifika plasten önskade egenskaper till exempel med avseende på̊ hårdhet, färg, brandbenägenhet och kvalitet. Detta innebär svårigheter att både materialåtervinna och avsätta återvunnen råvara.

Plast som går till återvinning idag
• LDPE plast = mjukplast (plastsäckar, bubbelplast, pallemballage, plastsvep).
• Samtliga trasiga sopkärl i plast går till återvinning och vi köper även in kärl i återvunnen plast.
• Plastförpackningar från behållare på återbruken (och återvinningsstationer, via FTI)

Pågående projekt för att minska plasten i vårt brännbara avfall
• Vafabmiljö samarbetar med Mälarenergi för att minska plasten i avfallsförbränningen och tillsammans arbeta mot en fossilfri avfallsförbränning.
• Vi ser över plasten på återbruken för att med invånarnas hjälp få bättre sortering. Målet är att all plast som är återvinningsbar ska gå till återvinning (i stället för energiutvinning).

Genomförda projekt
• 2018 – Vafabmiljö tog bort containern för brännbart (osorterat avfall) på återbruken
I samband med detta genomfördes kampanjen ”Töm säcken” på samtliga återbruk, vilket resulterade i minskat antal plastsäckar i de olika behållarna. Detta förbättrade även sorteringen generellt.

• 2019 – Plockanalys med hjälp av Stena
Med syfte att analysera innehållet i container för plast för att se hur mycket av den plast som slängs kan återvinnas.

• 2019 – Projektet ”Cirkulerande kommunplast med vidareutvecklad teknik”
Ett innovationsprojekt där resultatet skulle bidra till ökad återvinning och resurseffektivitet genom giftfria och resurseffektiva kretslopp. Det övergripande målet var att få fram resultat som gör att plast som inte är förpackningar ska gå till återvinning.

• 2021 – Försök med ett av Sveriges största plaståtervinningsföretag
Tyvärr bestod plasten av komplexa/sammansatta plaster och förpackningar vilket gjorde att återvinningskvaliteten blev sämre. Det finns stora förbättringspotentialer vid en insats för att styra upp vad som hamnar i containern. Ett projekt för detta har startats upp för att minska plasten i avfallsförbränningen.

Avfall Sveriges rapport – Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?

SVT nyheter – Sant eller falskt om plaståtervinning

SVT nyheter – Plasten samlas in – för att eldas upp

SVT nyheter – Förslaget: Färre plastsorter kan öka återvinningen

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.