Sophämtning kring Summer Meet

Med anledning av Summer Meet i Västerås så kan det förekomma förseningar i sophämtningen idag, torsdag 5 juli och fredag, 6 juli. Vi kommer försöka tömma så gott vi kan men är kärlet fullt så ställ en säck bredvid så tar vi med den utan extra kostnad.

Tack för visad förståelse och ha en trevlig helg!

Nu kan du lämna sportprylar till Fritidsbanken på Återbruket Fagersta

Foto: FritidsbankenOm du har sport- och fritidsutrustning som du inte använder, men som fortfarande fungerar, finns det nu möjlighet att lämna det i en särskild behållare för Insamling av sportutrustning på Återbruket Fagersta.

Här kan du lämna:

Skidor, stavar, innebandyklubbor, rullskidor, inlines, kickbike, longboard, hantlar, skivstänger, kettelbells, ridutrustning och friluftslivutrustning.

Denna sportutrustning lämnas till Fritidsbanken i Fagersta där den sedan lånas ut till alla som vill prova på diverse sport- och fritidsaktiviteter. Detta är ett samarbete mellan VafabMiljö och Fritidsbanken.

Fritidsbanken har öppnat i Fagersta på Norbergsvägen 1.

Illustratör: Tobias Flygar

Hur har det gått med Töm säcken?

Hur har det gått med Töm säcken?

–  Töm säcken har mottagits väl och när det väl drog igång på Återbruken så var många kunder redan införstådda med detta. Våra medarbetare på Återbruken är själva förvånade över hur bra Töm säcken har gått. Effekten vi kan se är att restavfall/hushållsavfall samt matrester och slaktavfall har försvunnit från Återbruken. Vi kan också efter en månad konstatera att vi aldrig har haft så lite ”brännbart material” som under maj månad, berättar Carl Doverfelt, Enhetschef Återbruken och Gunnar Weiring, Verksamhetsutvecklare.

Så fortsätt hjälp oss att tömma säcken, tillsammans kan vi bidra till en bättre miljö när vi sparar på våra resurser. Mindre till förbränning och mer till återvinning!

 

Risk för luktstörningar på Gryta avfallsstation

Det finns risk för luktstörningar från Gasum på Gryta avfallsstation. Gasum producerar gas från bland annat svingödsel. Just nu bygger de en lossningshall och under den tiden måste lastbilar lossa och lasta genom öppet tak vilket kan orsaka luktstörningar. Under byggnationen, som pågår under en längre tid, kommer de luktreduceringsaggregat som finns på VafabMiljös avfallsanläggning att användas för att minska luktstörningarna.

Vi hoppas inte lukten orsakar för mycket besvär.

Begränsad framkomlighet på Gryta avfallsstation

På grund av ny dragning av dagvattenledning kommer det vara mycket begränsad framkomlighet på Gryta avfallsstation under perioden 20 juni till 5 oktober. Vi ber dig som kör in på avfallsstationen att följa skyltningar och anvisningar och visa hänsyn till de som utför ledningsarbetet.

Tack.

 

Fel text på latrinfakturor men beloppet stämmer

Tyvärr har det upptäckts att texten på fakturor som berör latrintömning med fasta abonnemang i Arboga och Kungsör är felaktig. Beloppen är dock rätt.
Texten säger att fakturan avser hämtning var 14:e dag men det ska stå var 4:e vecka.

Vi beklagar det inträffade.

VafabMiljö söker en Arbetsmiljöspecialist

Vill du ha ett av framtidens viktigaste uppdrag? Vi på VafabMiljö arbetar för ett hållbart samhälle, för våra barn och för vår framtid. På uppdrag av våra medlemskommuner tillhandahåller och utvecklar vi avfallstjänster för alla som bor och verkar i vår region. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vårt avfall ska tas om hand och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Förändring ger möjlighet till utveckling.

Är du expert inom arbetsmiljö och säkerhet, har ett stort miljöintresse och en vilja att vara med och skapa en hållbar kultur som präglas av säkerhet och omtanke? Då kan du söka den nyinrättade tjänsten som arbetsmiljöspecialist hos oss på Vafabmiljö!

Hur ser din arbetsdag ut?

Med din expertis på området bidrar du till att på ett systematiskt och förebyggande sätt integrera arbetsmiljöfrågor i VafabMiljös kultur och ledarskap. Du utbildar, stöttar och coachar vår organisation och driver arbetet med att effektivisera det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att ta fram, utveckla och följa upp rutiner, processer och arbetsmetoder. Rollen medför mycket intern samverkan, till exempel med våra chefer och skyddsombud, men du har även externa kontaktytor och ansvarar bland annat för myndighetskontakter och tillsynsbesök. Du ingår även i säkerhetsgruppen och bistår vid koordinering och samordning av aktiviteter kring nödlägesberedskap och krisledning. Du kommer att tillhöra HR avdelningen och ingå i ett team med två HR generalister samt en HR administratör.

Vem är du?

Du har en relevant, akademisk utbildning inom arbetsmiljö, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig, i kombination med dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete inom arbetsmiljö och säkerhet. Du är motiverad och tar ansvar för att hålla dig á jour och ständigt utveckla din kompetens genom att inhämta och verifiera kunskap för att växa med uppgiften. Erfarenhet inom transport- och/eller produktionsmiljö, ett stort teknikintresse och kunskap inom nödlägesberedskap och krisledning värderas högt liksom erfarenhet av att leda förbättringsprojekt.

Utöver formell kompetens, fäster vi även stor vikt vid din personlighet. För att du ska göra ett bra jobb hos oss, bör du trivas med att verka i en central roll där förmågan att skapa förtroende för din person och för din kompetens är av stor vikt för att kunna bidra till förbundets utveckling på arbetsmiljöområdet. Du förstår vikten av kommunikation och goda relationer, är lösningsfokuserad och har ett genuint intresse av och en god förmåga att stötta, coacha och utveckla andra. Du har ett strukturerat arbetssätt, tar initiativ och samverkar med din omgivning för att nå resultat. Vi värnar en öppen och trygg kultur där vi stärker, tar hjälp av och delar med oss till varandra.

Intresserad?

Visst låter det spännande? Sök tjänsten via denna direktlänk (på fliken Kandidat/Lediga jobb på www.badenochandclark.se) snarast och senast den 24 juni 2018! Vi arbetar med löpande urval. Kom ihåg att till din ansökan bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar om vad som lockar med tjänsten och varför just du är rätt person. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ulrika Matsson på telefon 020-15 18 18.

Välkommen med din ansökan!

I den här rekryteringen samarbetar vi med Badenoch & Clark, ett ledande internationellt rekryteringsföretag som finns på 14 orter med drygt 50 seniora konsulter i Sverige. Vi har verksamhet i 13 länder och grundades 1980. Badenoch & Clark ingår i Adecco Group, ett Fortune 500-bolag.

Om VafabMiljö

 VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanland samt Heby och Enköpings kommuner. Vi arbetar med långsiktigt hållbar avfallshantering. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas, det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Med stor miljömedvetenhet bidrar vi dessutom till en hållbar framtid. Var med och gör skillnad för miljön tillsammans med oss! Läs gärna mer om oss på vafabmiljo.se

Nytt för fakturering sommarbostäder

För dig som har sommarbostad och har haft fakturering en gång per år får numera faktura vid två tillfällen. Halva fakturabeloppet faktureras innan sommaren och den andra halvan faktureras efter sommaren. Denna förändring gjordes i samband med att VafabMiljö blev ett kommunalförbund.

Vi önskar dig en trevlig sommar!

Foto:Mattonstock

Så får du en giftfri trädgård

Visste du att under 2012 köpte de svenska hushållen totalt 672 ton olika bekämpningsmedel? Denna siffra motsvarar nästan 8 procent av den totala mängden sålda bekämpningsmedel.

Trots att vi köper allt mer ekologiska och miljövänliga varor agerar vi tvärtom – när det gäller produkter för vår trädgård. Ett av de vanligaste bekämpningsmedlen innehåller glyfosat. Totalbekämpningsmedlet Roundup är exempel på ett sådant och det är skadligt för i princip alla land- och vattenlevande växter. Som tur är finns det flera alternativa metoder för att ta bort ogräs i din trädgård. Vilka det är får du reda på i kommande nummer av vår kundtidning Cirkulera som delas ut den 7 juni. Håll utkik i brevlådan!

Bruna påsar kan nu hämtas på biblioteket i Arboga

Tidigare har du kunnat hämta bruna påsar för matavfall i Rådhusets reception i Arboga. Det utlämningsstället är nu ändrat till Biblioteket på Kapellgatan 19B istället. Precis som tidigare kan du även hämta påsar på Återbruket.