Foto: Fritidsbanken

Fritidsbanken finns i Enköping, Örsundsbro

Du som har begagnad sport- och fritidsutrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Fritidsbanken finns i Enköping, Örsundsbro.

Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanken i Enköping, Örsundsbro ligger på Idrottsvägen 6.

För mer information besök www.fritidsbanken.se

Foto: Fritidsbanken

Fritidsbanken finns i Sala

Du som har begagnad sport- och fritidsutrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Fritidsbanken finns i Sala.

Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanken i Sala ligger på Kungsgatan 20.

För mer information besök www.fritidsbanken.se

Nya Gröna Draken snart i brevlådan

Vi vill tipsa dig om miljönyttig läsning!

Årets fjärde nummer av Gröna Draken delas ut till hushållen i Västmanlands län och Heby kommun. Gröna Draken betraktas som samhällsinformation, så även om du har Nej tack till reklam på brevlådan ska du få Gröna Draken. Har du inte fått tidningen denna vecka så kontakta Gröna Draken via e-post info@texttanken.se

Gröna Draken ges ut av Förbundet Agenda 21 och har sedan 1994 distribuerats till 138 000 hushåll fyra gånger om året. Genom Gröna Draken får du nya kunskaper. Tidningen ger handfasta tips och råd om smarta miljöval och vad du själv kan göra för att bidra till en bättre och rättvisare värld.

Gröna Draken finns även i helgen på nätet (www.fa21.se) som blädderbar E-tidning och med över 900 artiklar i ett artikelarkiv. Du kan dock redan nu läsa tidningen på denna länk.

Foto: Fritidsbanken

Fritidsbanken finns nu i Arboga

Du som har begagnad sport- och fritidsutrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Nu har Fritidsbanken öppnat i Arboga.

Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanken i Arboga ligger på Nygatan 14.

För mer information besök www.fritidsbanken.se

 

Brännbart ersätts med Tapeter, Takpapp, Gummi

På Återbruket har vi ersatt containern Brännbart med en container för Tapeter, takpapp och gummi för att uppnå en bättre, renare sortering och därmed en ökad återvinning.

Exempel på avfall som också ska slängas här är:

  • Läder
  • Golfbollar
  • Tomma färgpatroner
  • Cykeldäck
  • Kylklampar
  • Pärmar
  • Sågspån
  • Kuvert

Fråga personalen om du vill veta mer om hur du ska sortera!

Solceller på Återbruket Kungsör

Nu har vi installerat solcellspaneler på den nya personalbyggnaden på Återbruket Kungsör. Anläggningen är en mindre anläggning som ska producera ca 3 300 kWh per år. Detta innebär att ca 30 procent av inköpt el under maj till september ersätts med egenproducerad el.

Foto: Per Groth

Grattis Region Västmanland!

Region Västmanland är bäst på att sortera ut avfall till återvinning. Grattis till er!

Andelen återvunnet avfall har ökat från 24 procent 2014 till 43 procent 2016. Det visar nya Öppna jämförelser av miljöarbetet i regioner och landsting.

Läs hela artikeln här

Källa: MyNewsDesk

Foto: Per Groth

KAK lämnar över avfallshanteringen till VafabMiljö 1 november 2017

Samarbetet mellan kommunerna i vår region fortsätter att utökas då Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun lämnar över ansvaret för hushållsavfallet till VafabMiljö från den 1 november 2017.

Sedan tidigare har även kommunerna Fagersta, Norberg, Surahammar, Sala, Skinnskatteberg, Enköping, Heby, Västerås och Hallstahammar lämnat över. Därmed kontaktar hushållen i dessa kommuner VafabMiljö för frågor om hushållsavfall.

Telefon: Ring VafabMiljös kundservice, efter den 1 november, på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00, med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall m m.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Här finns information om hushållsavfall för alla hushåll, företag, föreningar med mera i:

Köping, klicka på länken: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/koping/

Arboga, klicka på länken: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/arboga/

Kungsör, klicka på länken: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/kungsor-2/

Varför?

Anledningen till att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund är möjligheten att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet. Nya utmaningar inom avfallsområdet, som att mer avfall ska återvinnas och återanvändas, gör att kommunerna vill utveckla samarbetet. Genom kommunalförbundet kan VafabMiljö ta hand om avfallet från att det samlas in till dess att det behandlas på bästa sätt.

Att VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering innebär inte så stor skillnad för invånarna i kommunerna. Skillnaden blir bland annat att hushållen ska kontakta VafabMiljö istället för kommunen när det gäller frågor om avfall och att fakturan kommer från VafabMiljö.

Information via brev

Ett brev har gått ut till alla hushåll, verksamheter och fastighetsägare i KAK-kommunerna mellan den 27-29 oktober. Breven finns även att ladda ner här:

 Köping  Arboga  Kungsör
Brev Villa/Fritidshus  Brev Villa/Fritidshus  Brev Villa/Fritidshus
Brev Lägenheter  Brev Lägenheter  Brev Lägenheter
Brev Fastighetsägare  Brev Fastighetsägare  Brev Fastighetsägare
Brev Verksamheter  Brev Verksamheter  Brev Verksamheter

Foto: Returpack

Nu kan du panta på Återbruket Bäckby i Västerås

Nu är en ny Pantamera Express på Återbruket Bäckby i Västerås invigd. Här kan du lämna burkar och flaskor till pant.

Sedan tidigare finns en Pantamera Express på Återbruket Ängsgärdet i Västerås, där vi hittills samlat in över 1 miljon burkar och PET-flaskor sedan starten i juni i fjol. Denna pantmaskin är nu uppgraderad till en nyare och bättre modell. Välkomna att panta!

Så här går det till när du pantar: