Ris och grenar lämnas på Återbruket

Våren är här och med den ska det göras fint i trädgården. Vi tar gärna emot ditt trädgårdsavfall men på rätt ställe – på Återbruket!

Men vi hittar ofta ris och grenar i det bruna kärlet för matavfall. Vid tömning fastnar det i sopbilen och du riskerar att få en felsorteringsavgift. Det är bara matavfall som ska läggas i det bruna kärlet, det blir sedan till biogas och biogödsel medan ris och grenar flisas och går till energiåtervinning.

Tack för att du sorterar och välkommen till Återbruket!

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.