Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Slam, latrin och fosfor – ny entreprenör inom kort

För att människor ska kunna verka och leva utanför det kommunala avloppsnätet behövs en fungerande och miljöriktig avfallshantering av slam, fosforfällor, fettavskiljning och latrin. Nu genomför vi några av de största förändringarna på länge - för att på sikt göra det enklare för dig som kund.

utedass utedass

Det här är på gång

Inom kort kommer vi att byta ut samtliga entreprenörer då de befintliga avtalen löper ut.

Först ut är insamlingen av fosforfällorna där vi idag ligger i upphandling av ny entreprenör. Den nya insamlingen kommer att förenklas genom att insamlingen kopplas till ”fem årliga kampanjer där varje kommun får en fast period för insamling av fosforfällor. Det innebär att vi kan vi rikta kommunikationen till färre fastighetsägare och göra planeringen lättare för kommunernas miljökontor. Vi börjar i Sala redan hösten 2023.

Insamlingen av slam får nya entreprenörer från 1 januari 2024. Det är viktigt att allmänheten vet om att vi byter entreprenörer. Initialt ska det inte påverka kunderna annat än med nya logotyper på fordonen.

Tillsammans skapar vi en väl fungerande avfallshantering

Vi vill alla att tömningen ska fungera smidigt och därför behöver vi din hjälp med vägunderhåll och bärighet, sandning och snöröjning. Det ökar möjligheten för våra chaufförer att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Säkerheten är prioritet ett för oss. Vi vill att alla våra förare och fordon ska komma hem hela och rena efter dagens slut utan påverkan externa fastigheter. Det här är en utmaning inom avloppinsamlingen eftersom majoriteten av anläggningarna ligger, av sakens natur, på otillgängliga platser – men med din hjälp kommer vi långt!

Från vår sida arbetar vi med att förbättra vår kommunikation och planering. Det sker bland annat genom den nya funktionen “Mina sidor” på vår webb. Våra nya avtal är dessutom förberedda för alternativa planeringshorisonter och digitalisering som kommer påverka upplevelsen av utförd tjänst positivt. Vi genomför också kontroller för att vara säkra på att våra system stämmer med verkligheten för att tömningarna ska kunna ske så smidigt som möjligt.

 

Illustration av en konventionell WC, slamavskiljare och fosforfälla.

Visste du att …?

  • … vi utför hämtning av cirka 1500 latrintunnor årligen, framför allt i sommarstugeområden på ”fastlandet” men även med hjälp av båtar ute på våra öar i Mälaren?
  • … insamlingen av slam från enskilda avlopp är fördelat på fem områden, utföres av tre entrepenörer och högsäsongen sträcker sig från maj till september?
  • … vi årligen besöker närmare 25 000 slamanläggningar och 2 000 fettavskiljare?
  • … fosfor samlas in antingen med kranfordon eller med tankfordon för de som har löst material?
Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.