Risk för förseningar på grund av snö och halka

Nu delar vi ut matavfallspåsar i Enköping

Under november och december delar vi ut matavfallspåsar till dig som bor i småhus i Enköpings kommun.

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.