Här kan du se grävmaskinen arbeta på soptippen på Gryta avfallsstation i Västerås. Det är Bosse som kör grävmaskinen.

Nyheter

Fler nyheter ›

Lokala nyheter

Fler nyheter ›

Omvärlden

Fler nyheter ›

Den nya avfallsplanen

Tillsammans med alla tolv medlemskommuner arbetar VafabMiljö med att ta fram en ny regional avfallsplan, gemensam taxekonstruktion och gemensamma föreskrifter med syfte att förbättra regionens avfallshantering. 

Läs mer ›

Foto: Per Groth

VafabMiljö har fått stöd från Klimatklivet!

VafabMiljö har fått ett investeringsstöd om 32 miljoner kronor för att utveckla biogasproduktionen.

Vill du veta mer?