Anmälan om fakturering av hyresgäst

Som fastighetsägare har du möjlighet att få fakturan för fastigheten direkt skickad till din hyresgäst.

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för allt kommunalt avfall, det vill säga mat- och restavfall, slam och latrin. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av fastighetsägaren. För hyresgäster erbjuds endast månadsfakturering.

Vi behöver din anmälan om fakturering till hyresgäst senast en månad innan den ska börja gälla. Vi skickar en bekräftelse till dig när ändringen är genomförd.

 

Villkor

Gäller ej fakturering av privatbostäder och lägenhetsinnehavare. Anmälan från någon av dessa kundgrupper kommer inte att hanteras.

 

 • Du som fastighetsägare kommer fortfarande vara ytterst betalningsansvarig enligt 7§ Föreskrifter
  för avfallshantering Vafabmiljö Kommunalförbund.
 • Förutsättningen för att denna tjänst ska fortgå är att din hyresgäst sköter sina betalningar.
 • Om hyresgästen inte betalar sina fakturor får både du och din hyresgäst information om att
  påminnelse gått ut.
 • Betalas inte fakturan trots att påminnelse har skickats kommer den obetalda fakturan ställas om
  och ska därefter betalas av fastighetsägaren.
 • Gäller ej lägenhetsinnehavare i flerbostadshus.
 • Om hyresgästen flyttar ut under en fakturaperiod så ska detta regleras mellan dig som
  fastighetsägare och hyresgästen.
 • Om till exempel fastigheten byter ägare eller hyresgäst, måste detta anmälas till VafabMiljö och ny
  ansökan skickas in.
 • För hyresgäster erbjuds endast månadsfakturering

 

Enligt 7§ Föreskrifter för avfallshantering Vafabmiljö Kommunalförbund gäller följande:

Ägare till den fastighet där kommunalt avfall uppkommer, är ytterst ansvarig för abonnemang och betalning. En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betalningsskyldighet. Förbundet kan skicka betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida nyttjanderättshavaren fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.

Dokument och länkar

Vanliga frågor