Vad händer med dina gamla fönster och speglar?

Vi tog hjälp av Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare på VafabMiljö, för att följa planglasets långa och märkliga resa.

Medarbetare vid fönsterinsamlingen. Medarbetare vid fönsterinsamlingen.
Det här är en typ av avfall som tidigare gick direkt till deponi. Det känns roligt att vi nu kan göra något positivt av det i stället, säger Gunnar Weiring. Foto: Per Groth

1. Du lämnar in ditt planglas till Återbruket
Sedan i maj går det att lämna in olika typer av så kallat planglas på VafabMiljös olika Återbruk. Detta kan vara fönster, speglar, armerat glas eller laminerat och härdat glas från fordon och byggnadskonstruktioner. 

– Det här är en typ av avfall som tidigare gick direkt till deponi. Det känns roligt att vi nu kan göra något positivt av det i stället, säger Gunnar Weiring.

På kort tid har VafabMiljö hunnit samla in en hel del planglas.
– Vi har hittills samlat in cirka 400 ton från Återbruken, berättar Gunnar.

2. Planglaset forslas till avfallsstationen på Gryta

Här sorteras planglaset i olika högar i väntan på att rensas. Värt att notera: VafabMiljö tar inte emot isolerrutor med förseglingsmassa innehållande PCB om inte metallramen med förseglingsmassan är borttagen. Detta beror på att PCB är ett farligt avfall, och därför endast får hanteras av företag med särskilda tillstånd. Glaskeramik, till exempel spishällar, ugns-luckor eller glaskomponenter i mikrovågs-ugnar får inte heller förekomma i planglaset.

3. Överflödigt material sorteras bort från glaset

Med hjälp av så kallade material-sorterare ”skakar” VafabMiljös personal bort till exempel speglarnas ramar och annat ma-terial som inte är glas. Max tillåten mängd keramik, sten, porslin, metall och organiskt material – i till exempel gummilister från bil-rutor, plast, textilier och trä är 0,5 kilo/ton.

4. Glaset skickas på kvalitetskontroll

Detta görs på företaget Swede Glass United AB i Askersund, ett företag som ägs av det tyska återvinningsföretaget Reiling sedan 1 maj 2013. Här kontrolleras om planglaset håller tillräckligt hög kvalitet för att säljas vidare.

5. Ditt glas hamnar i Tyskland – och blir nya produkter

Det färdigsorterade och kontrollerade planglaset skickas till Reiling Group i Tyskland, där det sedan köps av kunder som använder det till nya glasprodukter. Anledningen till att planglaset går till Tyskland är att de inte finns någon anläggning som återvinner planglas i Sverige i dagsläget.

– En av de kunder som Reiling har är till exempel Nutella. Så nästa gång du handlar en glasburk med Nutella kan det vara ditt gamla fönster som har fått nytt liv, säger Gunnar Weiring med ett skratt. 

Container med glas Container med glas

"Hittills har vi samlat in cirka 400 ton planglas via Återbruken som sedan mellanlagras på Gryta avfallsanläggning i väntan på att rensas och skickas till återvinning."

Läs fler artiklar taggade som: Återvinna, Intervju, Reportage

Relaterade artiklar