Hantera asbest med stor försiktighet

Det är ett av världens farligaste byggmaterial – och är förbjudet sedan 1982. Att hantera asbest är en extra tuff utmaning för VafabMiljö. – Det finns en okunskap kring farorna med att exponeras för asbest, säger enhetschef Ludvig Ericsson.

Asbestskyltning på deponin Asbestskyltning på deponin
Asbestskyltning på deponin. Foto: Per Groth

Två män kommer körande i en bil. De lastar av flera inplastade påsar på marken och kör där­ifrån. Strax därefter kommer lastmaskinist Johan Sundkvist körande i en hjullastare. Nog­grant täcker han över påsarna med jord.

Det är här, på Gryta avfallsstations depo­niområde, som asbesten hamnar. Den kris­talliserade, kemiska föreningen var omåttligt populär som byggmaterial under åren 1960 till 1979. Men med tiden började man inse att asbestfibrer var hälsovådliga och kunde ge upphov till en mängd olika lungsjukdomar. Detta gjorde att asbest förbjöds i Sverige 1982, men vid renoveringar av gamla hus finns det fortfarande stor risk att komma i kontakt med det.

Ludvig Ericsson, enhetschef på Återbruken vid Vafabmiljö, säger att folk i allmänhet har dålig kunskap om farorna med asbest och hur du som kund bör hantera det.

– Det finns en okunskap kring farorna med att exponeras för asbest. Vi har en del skräckexempel, där personer med barn kommer till något av våra återbruk med öppna kassar fulla av asbest, berättar han.

– En man hivade ner allt i en container och fick en tillsägelse. Sen smet han från platsen, fortsätter Ludvig.

Plastsäckar med asbest töms ur bil av två män Plastsäckar med asbest töms ur bil av två män

Dumpning av farligt avfall är ett miljö­brott som kan ge fängelse, och Ludvig berättar att Vafabmiljö i vissa fall har gjort polisanmälningar. Han hoppas att bättre information ska göra att fler lär sig hur man bör gå tillväga när man ska slänga asbest.

– Steg ett är att lämna asbesten till oss, så att vi kan deponera den under kontrollerade former. Av arbetsmiljöskäl tar vi endast emot den mängd asbest som ryms i en bärkasse och som behöver vara väl förpackad på våra återbruk, säger han.

Större mängder asbest kan lämnas mot avgift till valfri avfallsstation. Då krävs att man har ett transportdokument med ett ordernummer, vilket kan beställas via Va­fabmiljös kundservice. 

Allt material ska vara inplastat eller em­ballerat samt uppmärkt med texten ”Asbest”, och Ludvig Ericsson betonar vikten av att använda munskydd och handskar när man hanterar asbesten.

– I fast form är asbest inte farligt, men det finns asbestfibrer i dammet som kan ta sig in i lungorna, säger han.

Asbest i större mängder vägs in med tillhö­rande transportdokument när det anländer till Grytas avfallsanläggning. Sedan mellan­lagras det i en täckt container eller transpor­teras direkt för deponering på den så kallade IFA­-deponin. Här täcks all asbest över med jord minst en gång om dagen, beroende på hur mycket material som kommer in.

Anställda på Vafabmiljö följer strikta riktlinjer när det gäller att hantera asbest, för att säkerställa att de inte exponeras för det livsfarliga dammet.

– Vi tvättar maskinerna regelbundet, och våra fordon är försedda med skyddsfilter. Vi har även ett övertryck av luft i hytterna för att dammet inte ska kunna ta sig in, säger Ludvig Ericsson.

Asbestmaterial Asbestmaterial

Så här hanterar du asbest:

• För personer som hanterar asbest i arbetet gäller arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:1 Asbest. Som privatperson gäller inte dessa regler. Men det bästa för att undvika riskerna med asbest är ta hjälp av en saneringsfirma som har tillstånd för att hantera asbest.
• För att kunna lämna asbest till oss ska asbesten vara förpackad i tjockare plast (minst 0,2 mm) till exempel byggplast och ihoptejpad så att punktering inte kan ske. Förpackningen ska vara märkt med asbest. Max en bärkasse kan lämnas till återbruket. Vid stora mängder asbest kontakta vår kundservice på 021-39 35 00 så hjälper de dig.
• Verksamheter/företag får inte lämna in asbest på våra återbruk utan på Gryta avfallsanläggning. Kontakta vår kundservice på 021-39 35 00 så hjälper de dig.

Exempel på material som kan innehålla asbest:
• Ventilationskanaler
• Isolerade vattenrör
• Eternitskivor för vägg eller tak (innehåller alltid asbest)
• Blomlådor
• Fönsterbrädor
• Fogar och limrester i kakel och golv
• Fönsterkitt

Ett totalförbud mot asbest infördes 1982 i Sverige så det som är byggt från och med 1982 bör inte innehålla asbest.

Läs fler artiklar taggade som: Deponera, Intervju, Reportage

Relaterade artiklar