Risk för förseningar på grund av snö och halka

Automatisk debitering på återbruket

Från 1 mars 2024 debiteras du som är företagskund hos oss automatiskt när du besöker något av våra 18 återbruk. Ditt nuvarande återbrukskort gäller till och med 2023-12-31. Nytt är också att du behöver ett avlämnarintyg för att få lämna in farligt avfall.

Det nya systemet blir helt enkelt mer rättvist mot alla och vi tror att det kommer bidra till minskad
köbildning och ökad miljönytta när fler kunder åker med mer avfall färre gånger.

Så fungerar automatisk debitering

Debiteringen av företag och verksamheter sker genom att sensorer vid infarten läser av registreringsskylten på din företagsbil (lätt lastbil). Om du använder en personbil i ditt arbete, kontakta personal för att registrera besöket. Har du en personbil som förmånsbil så debiteras inte besöket.

Priser och fakturering

Varje besök kostar 400 kr exkl. moms.

Avfall med producentansvar som förs in tillsammans med annat avfall debiteras enligt ordinarie pris. Avfall med producentansvar är: elavfall, vitvaror, lysrör, glöd- och lågenergilampor, tidningar, förpackningar, lastpallar och batterier (ej bilbatteri).

Faktura skickas månadsvis till det företag som bilen är registrerad på. I de fall där företag och verksamheter har flera bilar som passerat infarten skickas en samlingsfaktura. Vill du uppdatera dina faktureringsuppgifter efter 1 mars 2024, kontakta marknad@vafabmiljo.se.

Avlämnarintyg för farligt avfall

Från och med 1 januari 2024 behöver du ett avlämnarintyg för att få lämna farligt avfall på återbruket. Intyget skapar du via El-kretsens app Verksamhetsavfall och visar upp för personalen på återbruket.

Du kan läsa mer på på www.el-kretsen.se/avlamnarintyg. Appen Verksamhetsavfall laddar du ner i AppStore eller Google Play.

Vilken typ av farligt avfall vi kan ta emot på återbruket är:

 • Aerosoler
 • Bilbatterier
 • Småelektronik
 • Fogskum
 • Färg, lösningsbaserad
 • Färg, vattenbaserad
 • Glykol
 • Kyl & Frys
 • Ljuskällor
 • Oljefilter
 • Småbatterier, alkaliska
 • Småbatterier, litiumjon
 • Smörjfett
 • Spillolja
 • Tryckimpregnerat trä
 • Vitvaror

Kameraövervakning på återbruken

På våra återbruk använder vi kamerasensorer för att underlätta och effektivisera faktureringen av företagskunder. Genom automatisk avläsning av fordonens registreringsnummer kan vi snabbt och noggrant registrera varje besök och därmed säkerställa korrekt fakturering till våra företagskunder. Denna metod hjälper oss att göra processen mer smidig och bidrar till en bättre och mer hållbar hantering av avfall och återvinning.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter

Mer om lagligt stöd för denna behandling finns att läsa under artikel 6.1 i dataskyddsförordningen.

”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Behandling bör vara laglig när den är nödvändig i samband med avtal eller när det finns en avsikt att ingå ett avtal”.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Vafabmiljö anser att när en besökare har passerat en skylt för kameraövervakning har denne ingått avtal med bolaget enligt det regelverk som gäller i bolagets återvinningsanläggningar. Bolaget anser att det finns rättslig grund för hantering av personuppgifter genom LPR-kameror, oavsett om det gäller företagskunder eller övriga besökare.

Vanliga frågor