Återbruket för företag

Från 1 mars 2024 debiteras du som är företagskund hos oss automatiskt när du besöker något av våra 18 återbruk. Nytt är också att du behöver ett avlämnarintyg för att få lämna in farligt avfall.

Det nya systemet blir helt enkelt mer rättvist mot alla och vi tror att det kommer bidra till minskad
köbildning och ökad miljönytta när fler kunder åker med mer avfall färre gånger.

Så fungerar automatisk debitering

Debiteringen av företag och verksamheter sker genom att sensorer vid infarten läser av registreringsskylten på din företagsbil (lätt lastbil).

 • Om du som företag lämnar avfall från ditt företag men använder ett annat fordon som inte är lätt lastbil, ska du kontakta personalen som då registrerar ditt besök manuellt.
 • Besöker du återbruket som privatperson i en företagsregistrerad lätt lastbil, som du exempelvis har lånat från din arbetsgivare, granne eller någon annan, kommer ditt besök debiteras.
 • Har du en personbil som förmånsbil så debiteras inte besöket.

Vid frågor om tjänsten och fakturor mejla till marknad@vafabmiljo.se

Priser och fakturering

Varje besök kostar 400 kr exkl. moms.

Faktura skickas månadsvis till det företag som bilen är registrerad på. I de fall där företag och verksamheter har flera bilar som passerat infarten skickas en samlingsfaktura. Vill du uppdatera dina faktureringsuppgifter efter 1 mars 2024, kontakta marknad@vafabmiljo.se.

Pant

Vår Pantamera Express kan du använda kostnadsfritt om du kommer enbart med pant. Du får då kontakta personalen så besöket krediteras. Men kommer du med pant och annat avfall vid samma besök så debiteras du för det besöket.

Avlämnarintyg för farligt avfall

Från 1 januari 2024 behöver du ett avlämnarintyg för att lämna in farligt avfall. Intyget skapar du via
El-kretsens app Verksamhetsavfall eller via deras webbsida el-kretsen.se/avlamnarintyg och visar upp för personalen på återbruket. Appen laddar du ner i AppStore eller Google Play.

Den typ av farligt avfall vi inte tar emot på återbruket kan hanteras via vår avfallsanläggning men behöver då föranmälas. Anmälan hanteras av våra specialister. Mejla marknad@vafabmiljo.se som kan leda dig rätt. Mer information hittar du på vafabmiljo.se/foretag/fa

Vilken typ av farligt avfall vi kan ta emot på återbruket är:

Tillåten mängd per inlämning (antal kg).

 • Aerosoler – 5 kg
 • Bilbatterier – 100 kg
 • Brandsläckare – 12 kg (motsvarar 2 st tomma 12 kg-släckare)
 • Småelektronik – 100 kg – Producentansvar (El-kretsen)
 • Fogskum – 5 kg
 • Färg, lösningsbaserad – 25 kg
 • Färg, vattenbaserad – 25 kg
 • Glykol – 5 kg
 • Kyl & Frys – 100 kg (2 st) – Producentansvar (El-kretsen)
 • Ljuskällor – 10 kg – Producentansvar (El-kretsen)
 • Oljefilter – 5 kg
 • Småbatterier, alkaliska – 20 kg – Producentansvar (El-kretsen)
 • Småbatterier, litiumjon – 10 kg – Producentansvar (El-kretsen)
 • Smörjfett – 5 kg
 • Spillolja – 4 x 5 kg
 • Tryckimpregnerat trä – 150 kg
 • Vitvaror – 100 kg (2 st) – Producentansvar (El-kretsen)

 

Förpackningar tas ej emot på återbruket

Det förpackningsavfall som uppstår i din verksamhet, ska källsorteras och lämnas till återvinning. Men Vafabmiljö tar ej emot förpackningar på återbruket. Företag och verksamheter kan lämna sina förpackningar kostnadsfritt på Stena Recycling i Västerås.

Stena Recycling i Västerås tar emot förpackningar av papper/kartong, plast, metall och övriga förpackningsmaterial. Tar ej emot förpackningar av färgat eller ofärgat glas eller trä.

Stena Recycling i Hallstahammar tar endast emot förpackningar av färgat eller ofärgat glas samt trä.

Här kan du se var din närmaste mottagningsplats ligger och läsa om vad som gäller innan du åker för att lämna förpackningar från din verksamhet: Hitta mottagningsplats – NPA

Här kan du läsa mer om beslutet.

Social aktör på återbruket

För verksamheter, kommunalt eller privat, som verkar för social sysselsättning i kombination med att främja återanvändning har vi ett lägre pris, 200 kr per besök exkl.moms. För att ta del av det lägre priset behöver du uppfylla vissa krav och sedan skicka in en digital ansökan.

Här hittar du mer information och kan göra en digital ansökan om lägre pris för besök på återbruket.

Upptäck fördelarna med våra effektiva avfallslösningar

Är du en organisation eller verksamhet som besöker återbruket ofta kan du med fördel välja att få ditt avfall hämtat av Vafabmiljö direkt på din verksamhetsadress, istället för att åka till återbruket. Det är både kostnadseffektivt och bekvämt. Särskilt om du väljer en praktisk containerlösning. Den årliga kostnaden beror på din avfallsmängd och antalet tömningar. Som företagare kan du hyra en liftdumpercontainer, 8 m3 – 12 m3, till priset 495 kr per månad.

Är du i behov av täta tömningsintervaller bör du överväga en komprimator för att minska antalet
tömningar och därmed sänka kostnaderna. Du kan läsa mer på vafabmiljo.se/hyr-container.

Kameraövervakning på återbruken

På våra återbruk använder vi kamerasensorer för att underlätta och effektivisera faktureringen av företagskunder. Genom automatisk avläsning av fordonens registreringsnummer kan vi snabbt och noggrant registrera varje besök och därmed säkerställa korrekt fakturering till våra företagskunder. Denna metod hjälper oss att göra processen mer smidig och bidrar till en bättre och mer hållbar hantering av avfall och återvinning.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter

Mer om lagligt stöd för denna behandling finns att läsa under artikel 6.1 i dataskyddsförordningen.

”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Behandling bör vara laglig när den är nödvändig i samband med avtal eller när det finns en avsikt att ingå ett avtal”.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Vafabmiljö anser att den rättsliga grunden för fullgörande av avtal är när en besökare har passerat en skylt för LPR-avläsning och/eller information om att besöket debiteras och avtalet då ingåtts med förbundet enligt det regelverk som gäller på förbundets återbruk. Bolaget anser att det finns rättslig grund för hantering av personuppgifter genom LPR-kameror oavsett om det gäller företagskunder eller övriga besökare.

Vanliga frågor