Nya regler gällande förpackningsavfall

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet senast den 1 januari 2027. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret från producentorganisationerna från och med 1 januari 2024.

Tjänster kopplade till Fastighetsnära förpackningsinsamling:

Alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, hamnar i soppåsen och bränns upp. Det är dåligt, för människor och klimatet. När vi erbjuds insamling nära vår bostad sorterar vi mycket bättre, det är bevisat. Svenskarna vill återvinna.

Förändringen ligger helt i linje med Vafabmiljös Avfallsplan 2020-2030, där målområde 3 handlar just om att öka utsorteringen av återvinningsbara fraktioner från hushållsavfallet. Här kan du läsa Avfallsplanen i sin helhet: Länk till Avfallsplanen. Du finner även Avfallsplanen längst ned på denna sida.

Så rustar vi för förpackningsansvaret

Just nu arbetar en projektgrupp på Vafabmiljö med att olanera och starta upp de aktiviteter vi behöver genomföra för att kunna överta insamlingsansvaret den 1 januari 2024 och bygga ut förpackningsinsamling till samtliga hushåll i regionen senast 1 januari 2027.  

Vi räknar med att vara klara med planeringsarbetet under våren . Då kommer vi också att kunna berätta mer om hur införandet av förpackningsinsamlingen ska gå till i hela Vafabmiljö-regionen.  

Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar. Hur själva insamlingssystemet kommer se ut i vår region är inte klart ännu. 

Fyll i frågeformuläret så kommer du direkt till vår frågelåda dedikerad till projektet. För frågor som rör enskilda hämtställen kontaktar du oss istället på kundservice@vafabmiljo.se.

Har du frågor?

Vanliga frågor

Dokument och länkar

Artiklar