Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Nya regler gällande förpackningsavfall

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet senast den 1 januari 2027. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret från producentorganisationerna från och med 1 januari 2024.

Tjänster kopplade till Fastighetsnära förpackningsinsamling:

Alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, hamnar i soppåsen och bränns upp. Det är dåligt, för människor och klimatet. När vi erbjuds insamling nära vår bostad sorterar vi mycket bättre, det är bevisat. Svenskarna vill återvinna.

Förändringen ligger helt i linje med Vafabmiljös Avfallsplan 2020-2030, där målområde 3 handlar just om att öka utsorteringen av återvinningsbara fraktioner från hushållsavfallet. Här kan du läsa Avfallsplanen i sin helhet: Länk till Avfallsplanen. Du finner även Avfallsplanen längst ned på denna sida.

Så rustar vi för förpackningsansvaret

Just nu arbetar en projektgrupp på Vafabmiljö med att planera och starta upp de aktiviteter vi behöver genomföra för att kunna överta insamlingsansvaret den 1 januari 2024 och bygga ut förpackningsinsamling till samtliga hushåll i regionen senast 1 januari 2027.  

Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar. Hur själva insamlingssystemet kommer se ut i vår region är inte klart ännu. 

Samlokaliserade verksamheter

Om en verksamhet delar avfallsbehållare med hushåll i en fastighet så räknas den som en samlokaliserad verksamhet. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som ligger i gatuplanet på ett hus med lägenheter.

En verksamhet i en fastighet som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall kan anmäla till oss att den vill att vi samlar in verksamhetens förpackningsavfall, samtidigt som vi samlar in förpackningarna från hushållen i huset. Verksamheten måste göra en aktiv anmälan till Vafabmiljö, för att få kommunal insamling av sitt förpackningsavfall.

Detta görs genom att skicka ett mejl till forpackning@vafabmiljo.se och skriva att det gäller ”Samlokaliserad verksamhet” i ämnesraden samt vilken adress som avfallskärlen står på.

Läs gärna mer om detta i förpackningsförordningen eller på Naturvårdsverkets hemsida. 

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar, vad är poängen?

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunen tar över ansvaret för förpackningsavfallet kan vi samordna insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.

Regeringens beslut betyder att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt – när avfallet sorteras bättre ökar materialåtervinningen av material också.

Fyll i frågeformuläret så kommer du direkt till vår frågelåda dedikerad till projektet. För frågor som rör enskilda hämtställen kontaktar du oss istället på kundservice@vafabmiljo.se.

Har du frågor?

Vanliga frågor

Dokument och länkar

Artiklar