Hjälp att sortera rätt

Mängder av plastförpackningar går till förbränning – helt i onödan. En ny kampanj ska hjälpa folk att lämna på rätt ställen i framtiden. – De flesta förpackningar som samlas in via FTI kan återvinnas, säger Tomas Larsson, avdelningschef på VafabMiljö.

en man som står vid en återvinningsstation en man som står vid en återvinningsstation

De finns mitt bland oss – ändå är de osynliga för allt för många.

Återvinningsstationer finns på en mängd olika platser, ofta utanför matbutiker men även på VafabMiljös Återbruk. De förvaltas av FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) och här kan du lämna alla slags förpackningar, som till exempel ketchupflaskor, syltburkar och mjölktetror.

Men personalen på VafabMiljö har till exempel märkt att mängder av plastförpackningar istället hamnar i containrar för Grovavfallsplast på de olika Återbruken, där till exempel pulkor, plastkrukor och utemöbler i plast ska lämnas.

– Det är tråkigt, för då hamnar de i fel system. Grovplasten går till förbränning, men de flesta förpackningar som samlas in via FTI kan återvinnas, säger Tomas Larsson, avdelningschef.

Han tror sig veta en av anledningarna till att folk felaktigt väljer att lämna plastförpackningar i containrar för Grovavfallsplast.

– FTI:s Återvinningsstationer har små hål av säkerhetsskäl. Eftersom de står oskyddade på allmän plats vill man till exempel undvika att små barn tar sig in i dem. Det som gör våra containrar populära är att man inte behöver trycka in förpackningarna i hål som är så små, säger Tomas Larsson.

Under året ska VafabMiljö därför inleda en bred informationskampanj, för att få folk att inse vilka regler som gäller.

– Tanken är att vi ska upplysa allmänheten om vikten av att förpackningarna hamnar i förpackningsinsamlingen. Vi kommer att gå ut i våra mediekanaler och skylta upp på Återbruken, samt se till att vår personal ger information på plats. Vi har även en diskussion med FTI om att de ska skylta upp sina containrar bättre, säger Tomas Larsson.

Han hoppas att informationskampanjen ska ge resultat, eftersom mängder av plastförpackningar eldas upp varje år – helt i onödan.

– Meningen är att vi ska ta hand om den plast som inte går att återvinna, som måste gå till förbränning. Vi hoppas att folk ska få upp ögonen för skillnaden, säger Tomas Larsson.

Läs fler artiklar taggade som: Återvinna, Reportage

Relaterade artiklar