VafabMiljö har fortsatt förtroende hos Mimer

VafabMiljö har återigen fått förtroendet hos det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås, att tömma förpackningar i Mimers samtliga miljöbodar.
VafabMiljö ska även utföra tillsynsbesök i bodarna minst en gång per vecka samt utföra kärltvättar och storstädningar.

Avtalet kommer att gälla i två år från 1 maj och kan sedan förlängas ytterligare två år.

Foto: Per Groth

Fagersta och Norberg lämnar över avfallshanteringen till VafabMiljö 1 maj 2017

Samarbetet mellan kommunerna i vår region fortsätter att utökas då Fagersta kommun och Norbergs kommun lämnar över ansvaret för hushållsavfallet till VafabMiljö från den 1 maj 2017.

Sedan tidigare har även kommunerna Surahammar, Sala, Skinnskatteberg, Enköping, Heby, Västerås och Hallstahammar lämnat över. Därmed kontaktar hushållen i dessa kommuner VafabMiljö för frågor om hushållsavfall.

Telefon: Ring VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00, med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall m m.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Här finns information om hushållsavfall för alla hushåll, företag, föreningar med mera i:

Fagersta, klicka på länken: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/fagersta-norberg/

Norberg, klicka på länken: http://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/Norberg/

Varför?

Anledningen till att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund är möjligheten att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet. Nya utmaningar inom avfallsområdet, som att mer avfall ska återvinnas och återanvändas, gör att kommunerna vill utveckla samarbetet. Genom kommunalförbundet kan VafabMiljö ta hand om avfallet från att det samlas in till dess att det behandlas på bästa sätt.

Att VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering innebär inte så stor skillnad för invånarna i kommunerna. Skillnaden blir bland annat att hushållen ska kontakta VafabMiljö istället för kommunen när det gäller frågor om avfall och att fakturan kommer från VafabMiljö.

Information via brev

Ett brev har gått ut till alla hushåll, verksamheter och fastighetsägare i Fagerstas respektive Norbergs kommun. Breven finns även att ladda ner här:

Brev Villa/Fritidshus Norberg

Brev Lägenheter Norberg

Brev Verksamheter Norberg

Brev Fastighetsägare/Samfällighet Norberg

Brev Villa/Fritidshus Fagersta

Brev Lägenheter Fagersta

Brev Verksamheter Fagersta

Brev Fastighetsägare/Samfällighet Fagersta

Skräpplockardagar i Västerås

Var med och håll Västerås rent i vår! Varje vår deltar Sveriges kommuner i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Skräpplockardagarna arrangeras av Västerås stad.

De som har anmält sitt deltagande till Håll Sverige Rent, kan hämta skräpplockarmaterial på Återbruket Stenby i Västerås. Det ligger på Kraftlinjegatan (mellan Coop Forum och Åkarnas hus). Efter att du plockat skräp kan du lämna det i en särskild container på Återbruket Stenby.

Läs mer om skräpplockardagarna på Håll Sverige Rent

VafabMiljö deltar på skräpplockardag i Bergmansparken i Arboga den 29 april

Lördag den 29 april mellan klockan 12.00–15.00 finns Arboga kommun och VafabMiljö på plats i Bergmansparken för att uppmärksamma årets skräpplockardagar!

Ny avfallsplan

Vafab Miljö är på plats med en av sina sopbilar. De bjuder också in till dialog kring den nya avfallsplanen och är därför intresserade över att höra vad hushållen har att säga kring mängden avfall, våra återbruk, sophämtning med mera.

Trashtävling

Vem hittar mest skräp? Det gäller att plocka så mycket skräp som möjligt under en timma. Plocka själv eller bilda lag. Vi startar klockan 13.00 och plockar skräp fram till klockan 14.00. Därefter räknas sopsäckarna och vinnarna koras! Anmälan görs på plats i Bergmansparken från klockan 12.00.

Tipspromenad – Skräpfakta

Vet du vilket som är det vanligaste skräpet? Eller de vanligaste anledningarna till att människor skräpar ner? Lär dig mer om nedskräpning och återvinning på tipspromenad i Bergmansparken.

Korvgrillning

Att plocka skräp kan vara en ansträngande syssla och därför kan en korv sitta bra efteråt. Vi sätter igång grillen vid 12.00 och håller igång till 15.00 för alla skräpplockare.

Mer information

Håll Sverige Rents hemsida kan du läsa mer om hur de arbetar i hela Sverige mot nedskräpning, för återvinning och en hållbar utveckling.

Foto: Per Groth

VafabMiljö har fått stöd från Klimatklivet för att utveckla biogasproduktionen

Naturvårdsverket har beviljat VafabMiljö Kommunalförbund ett investeringsstöd om 32 miljoner kronor genom Klimatklivet. Stödet används till investeringar som ger minskade utsläpp av växthusgaser.

VafabMiljö har sedan 2005 rötat matavfall från företag och hushåll tillsammans med vallgrödor från lokala lantbruk på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Vid rötningen tas energi och näringsämnen i det organiska materialet tillvara genom produktion av biogas och biogödsel.

Biogasen som VafabMiljö producerar används som fossilfritt, miljövänligt drivmedel för bussar i kollektivtrafik, taxibilar och privatbilar. Biogödseln används av lokala lantbrukare som gödningsmedel vid livsmedelsproduktion. I dag är efterfrågan på biogas i regionen större än produktionen.

– Investeringsstödet ger oss möjlighet att utveckla och uppgradera vår produktion av biogas, säger Pernilla Widén, avdelningschef för Process och underhåll på VafabMiljö. Stödet innebär att vi kan fortsätta hålla den höga ambitionsnivån när det gäller miljöprestanda som vi vill ha.

De åtgärder som genomförs beräknas ge en betydande minskning av klimatbelastande utsläpp. Under den beräknade avskrivningstiden på 15 år kommer minskningen motsvara cirka 10 000 ton koldioxid per år.

– Vi har under många år arbetat för en väl utbyggd och effektiv infrastruktur för biogasen och det känns mycket bra att vi kan fortsätta producera och distribuera biogas. Den biogas som kan produceras under de båda rötkamrarnas livstid motsvarar närapå 58 miljoner liter diesel, avslutar Pernilla Widén.

Genom att ersätta bensin och diesel med biogas kan dessutom flera hälsofarliga utsläpp som hälsovådliga partiklar, kolväten, kväveoxider och svaveldioxider minskas avsevärt. Biogödseln sluter kretsloppet mellan stad och landsbygd, vilket minskar behovet av importerad konstgödsel. Biogödsel är ett viktigt organiskt gödselmedel i lantbruket och tillför marken både mull och växtnäringsämnen.

Ingen jordförsäljning på VafabMiljö

I år kommer VafabMiljö inte att producera eller sälja någon jord.
Eventuella kunder hänvisas till trädgårdsföretag och andra ställen som säljer jord.

Begränsad framkomlighet på väg 252 som leder till Återbruket Trångfors i Hallstahammar

Från och med måndag 24/4 sker arbeten norr om ÅVC Trångfors som kommer leda till störningar i trafiken.

Då vi går in i ett intensivt skede i vägbygget kommer det tidvis att påverka trafiken med avsmalnade körfält samt trafikledning med trafikljus.

I byggandet av ny väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar kommer vi under de kommande veckorna att utföra arbeten som påverkar befintlig trafik. Det kommer behövas sänkta hastigheter och tidvis ge begränsad framkomlighet.

Norr om återvinningscentralen i Trångfors kommer vi riva delar av befintlig väg 252 och fortsätta färdigställandet av anslutningen till den nya vägen. Det innebär att trafikreglering sker med trafikljus och det kan ge upphov till köer. Arbetet beräknas pågå ca 2 veckor från måndag 24 april.

Vid den nya anslutningen på väg 66 söder om Surahammar kommer trafiken att ledas i en fil i vardera riktning och sänkt hastighet till 50 km/h vid pågående arbeten. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i ca 9 veckor från måndag 24 april.

Vi ber er respektera avstängningar och att hålla hastighetsbegränsningar så vi får en säker väg för er trafikanter och en säker arbetsmiljö för oss som arbetar nära vägen.

/Källa: Trafikverket

Brand på Gryta avfallsstation under kontroll

På söndagsmorgonen cirka klockan 8.30 startade en brand på Gryta avfallsanläggning. Branden startade i ett lager av wellpapp. Släckning startade omedelbart och räddningstjänsten tillkallades.  Branden har gett rökutveckling, men är under kontroll.

Området runt branden kommer att vara bemannat under kvällen och natten för att kontrollera att branden inte tar ny fart. Orsaken till branden är ännu inte säkerställd.     

 

 

 

 

Biogas tankstationen Bäckby stängd 30/3 – 31/3

Biogas tankstationen på Bäckby kommer att vara stängd för underhåll från den 30 mars, kl 8.00 till 31 mars, kl 15.00.

För tankning inom Västerås hänvisar vi till macken på Tunbytorp eller Ängsgärdet.

Tunbytorp, Västerås
Adress: Batterigatan
Koordinater: 59.65590, 16.57584

Ängsgärdet, Västerås
Adress: Retortgatan 5
Koordinater: 59.612728, 16.56932091