VafabMiljö till Bissen Brainwalk i Köping

Bissen Brainwalk går av stapeln söndag den 2 april, kl 14.00. VafabMiljö kommer att finnas på Stora Torget i Köping under Bissen Brainwalk. Farbror Bengt och hans sopbil kommer att vara på plats. De som vill är välkommen att prata sortering, återvinning och sopor med oss.
Vi kommer även att placera ut kärl på ett antal platser på sträckan.

Mer om Bissen Brainwalk

Insamlingsfonden Bissen Brainwalk samlar in pengar till den livsviktiga hjärnforskningen kring hjärnans alla sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar! 2016 donerade Bissen Brainwalk 1 miljon till hjärnforkningen!
Läs mer om Bissen Brainwalk här.

Biogas tankstationen Bäckby stängd 30/3 – 31/3

Biogas tankstationen på Bäckby kommer att vara stängd för underhåll från den 30 mars, kl 8.00 till 31 mars, kl 15.00.

För tankning inom Västerås hänvisar vi till macken på Tunbytorp eller Ängsgärdet.

Tunbytorp, Västerås
Adress: Batterigatan
Koordinater: 59.65590, 16.57584

Ängsgärdet, Västerås
Adress: Retortgatan 5
Koordinater: 59.612728, 16.56932091

Sommarhämtning fritidshus 2017 i VafabMiljö-regionen

Inom kort startar sommarhämtningen för fritidshus. Det är samma hämtningsdag som förra året. Så här sker hämtningen sommaren 2017:

Skinnskatteberg

I Skinnskatteberg har fritidshusen följande hämtningsveckor beroende på om man har hämtning av sopor jämn eller ojämn vecka:

Ojämna veckor 19-39

Jämna veckor 20-40

Heby kommun

I Heby har fritidshusen följande hämtningsveckor beroende på om man har hämtning av sopor jämn eller ojämn vecka:

Jämna veckor 18-38

Ojämna veckor 19-39

De kunder i Heby som har valt att endast ha hämtning två gånger under sommarsäsongen, har hämtning följande veckor:

Jämna veckor: vecka 26 och 38.

Ojämna veckor: vecka 27 och 39

Övriga regionen

Sommarperioden för ägare till fritidshus i övriga VafabMiljö-regionen, har följande hämtningsveckor beroende på om man har hämtning av sopor jämn eller ojämn vecka:

Jämna veckor 18-38

Ojämna veckor 19-39

Tänk på att:

 • Ställa ut kärlet i god tid
 • Inte fylla kärlet med ris, grenar eller löv. De fastnar lätt i kärlet och då finns risk att kärlet inte kan tömmas ordentligt.
 • Om det står parkerade bilar framför kärlen kan de inte tömmas.
 • Allt avfall i matavfallskärlet ska packeteras i de bruna matavfallspåsarna som finns att hämta på bland annat Återbruken.

Frågor?

Vid frågor om din avfallshantering är du välkommen att kontakta vår kundservice på e-post: kundservice@vafabmiljo.se eller på telefon 020-120 22 20.

Tänk på att meddela eventuella ägarbyten och abonnemangsförändringar i god tid till oss på VafabMiljö. På så sätt får vi rätt uppgifter i vårt kundregister.

Foto: Per Groth

Fagersta och Norberg lämnar över avfallshanteringen till VafabMiljö 1 maj 2017

Samarbetet mellan kommunerna i vår region fortsätter att utökas då Fagersta och Norbergs kommun lämnar över ansvaret för hushållsavfallet till VafabMiljö från den 1 maj 2017.

Sedan tidigare har även kommunerna Surahammar, Sala, Skinnskatteberg, Enköping, Heby, Västerås och Hallstahammar lämnat över. Därmed kontaktar hushållen i dessa kommuner VafabMiljö för frågor om hushållsavfall.

Från den 1 maj 2017 kontaktar hushållen i Fagersta och Norbergs kommun VafabMiljös kundservice för frågor om hushållsavfallet, inklusive latrin och tömning av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare. Kundservice svarar på frågor om bland annat abonnemang, fakturor, ägarbyten och utebliven sophämtning.

Varför?

Anledningen till att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund är möjligheten att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet. Nya utmaningar inom avfallsområdet, som att mer avfall ska återvinnas och återanvändas, gör att kommunerna vill utveckla samarbetet.

Genom kommunalförbundet kan VafabMiljö ta hand om avfallet från att det samlas in till dess att det behandlas på bästa sätt.

Att VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering innebär inte så stor skillnad för invånarna i kommunerna. Skillnaden blir bland annat att hushållen ska kontakta VafabMiljö istället för kommunen när det gäller frågor om avfall och att fakturan kommer från VafabMiljö.

Foto: Per Groth

Fagersta och Norberg lämnar över avfallshanteringen till VafabMiljö 1 maj 2017

Samarbetet mellan kommunerna i vår region fortsätter att utökas då Fagersta och Norbergs kommun lämnar över ansvaret för hushållsavfallet till VafabMiljö från den 1 maj 2017.

Sedan tidigare har även kommunerna Surahammar, Sala, Skinnskatteberg, Enköping, Heby, Västerås och Hallstahammar lämnat över. Därmed kontaktar hushållen i dessa kommuner VafabMiljö för frågor om hushållsavfall.

Från den 1 maj 2017 kontaktar hushållen i Fagersta och Norbergs kommun VafabMiljös kundservice för frågor om hushållsavfallet, inklusive latrin och tömning av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare. Kundservice svarar på frågor om bland annat abonnemang, fakturor, ägarbyten och utebliven sophämtning.

Varför?

Anledningen till att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund är möjligheten att utveckla regional samverkan inom avfallsområdet. Nya utmaningar inom avfallsområdet, som att mer avfall ska återvinnas och återanvändas, gör att kommunerna vill utveckla samarbetet.

Genom kommunalförbundet kan VafabMiljö ta hand om avfallet från att det samlas in till dess att det behandlas på bästa sätt.

Att VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering innebär inte så stor skillnad för invånarna i kommunerna. Skillnaden blir bland annat att hushållen ska kontakta VafabMiljö istället för kommunen när det gäller frågor om avfall och att fakturan kommer från VafabMiljö.

Inför latrinhämtning i Västerås 2017

Snart är det dags för säsongens första latrinhämtning. Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på:

 • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
 • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
 • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
 • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

Nytt

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I Västerås får de som har abonnemang det stora kärlet till en början. Det kommer sedan att bytas ut succesivt under säsongen. I samband med utbytet till den mindre tunnan levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om:

 • den innehåller felaktigt material
 • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
 • kärlet är för dåligt förslutet
 • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet med de etiketter du fått (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress.

Inför latrinhämtning 2017

Snart är det dags för säsongens första latrinhämtning. Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på:

 • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
 • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
 • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
 • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

Nytt

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om:

 • den innehåller felaktigt material
 • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
 • kärlet är för dåligt förslutet
 • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet med de etiketter du fått (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress.

EU-parlamentet vill skärpa återvinningsmål

Avfall Sverige kom med nyheten att EU-parlamentet vill skärpa återvinningsmål.

EU-parlamentet har röstat för att skärpa målen för återvinning och deponering. Parlamentet vill öka andelen avfall som återvinns till 70 procent fram till år 2030. Ledamöterna vill också begränsa andelen avfall som deponeras till 5 procent och minska livsmedelsslöseriet med 50 procent fram till år 2030.  Parlamentets representanter ska nu inleda förhandlingar med rådet om de slutgiltiga reglerna.

Den 14 mars röstade EU-parlamentet om delar av kommissionens förslag till cirkulär ekonomi och ny avfallslagstiftning. 2030 bör minst 70 viktprocent av det ”kommunala avfallet” återvinnas eller återanvändas, anser ledamöterna.

– Avfall Sverige välkomnar EU-parlamentets nya skärpta mål. Nu återstår att se om medlemsländerna delar de höga ambitionerna. Målen är mycket utmanande även för Sverige som nått till drygt 50 procent materialåtervinning och nästan ingen deponering, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Läs hela artikeln här.

Ny latrinentreprenör i VafabMiljö-regionen från 1 april 2017

En upphandling har genomförts gällande insamling av latrin i hela VafabMiljö-regionen. Den nya entreprenören är TME Transport. Avtalet börjar gälla 1 april 2017 i alla kommuner utom Västerås och Sala, vars uppstartsdatum blir under 2018/2019 på grund av befintliga avtal.

Uppstartsdatum per kommun

Uppstart 1 april 2017 med ny entreprenör, TME Transport, för kommunerna; Enköping, Hallstahammar, Surahammar, Heby, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Köping, Arboga och Kungsör.

Nuvarande entreprenör i Västerås är RagnSells till och med 31 januari 2018. Uppstart med ny entreprenör, TME Transport, från och med 1 februari 2018.

Nuvarande entreprenör i Sala är Reno Norden till och med 31 december 2018. Uppstart med ny entreprenör, TME Transport, från och med 1 januari 2019.

Nytt

 • Du som är kund kontaktar fortsättningsvis VafabMiljös kundservice på tel. 020-120 22 20, när det gäller latrinärenden och övriga frågor om hushållsavfallet.
  – Undantag är Fagersta och Norberg där kunderna kontaktar Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds (NVK) kundtjänst på tel. 0223-446 00 fram till 1 maj 2017. Därefter kontaktas VafabMiljös kundservice.
  – Undantag är KAK där kunderna tills vidare kontaktar Västra Mälardalens kommunalförbunds (VMKF) kundtjänst på tel. 0221-67 00 90.
 • VafabMiljö kommer även sköta informationsutskick till samtliga latrinkunder i regionen som vi har i vårt register. Breven innehåller information om vad du som kund ska tänka på inför tömning, aktuell tömningsdag/tömningsvecka, samt etiketter till kärlen.
 • För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora, till små tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.
 • För att ta hänsyn till miljön och slippa onödiga transporter, utgår möjligheten till helårsabonnemang samt akuttömningar från år 2018. Det finns dock fortfarande möjlighet till budning året om. Budningar utförs på ordinarie hämtningstillfälle i området. Extrakärl utställda vid ordinarie hämtning debiteras per styck (enligt taxa).

Vill du veta mer?

Mer information om latrin finns på www.vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/