kille som handlar second hand kläder

Så minskar vi sopberget tillsammans

Visste du att det uppstår 466 kg hushållsavfall från varje person – varje år! Det skulle bli ett jättestort sopberg för alla oss som bor i Sverige. För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Svårt? Nej, faktiskt inte.

Här tipsar vi dig om tio enkla sätt:

 1. välj bort pappersreklam!
 2. minska matsvinnet
 3. välj begagnade kläder
 4. låna böcker, välj e-böcker
 5. välj flergångslåda
 6. välj flergångspåse
 7. förläng livet på din dator
 8. ge din telefon ett längre liv
 9. köp begagnade leksaker
 10. välj bort engångsprylar

Om du följer dessa 10 tips kan du minska ditt avfall med 115 kg, din klimatpåverkan med 300 kg CO2e och dina kostnader med nästan 10 000 kronor per år.

Så har vi räknat

Beräkningarna bygger på statistik över förbrukning och konsumtion av olika produkter, livscykelanalyser av produkters miljöpåverkan, från utvinning av råvaror och tillverkning, till avfallshantering. I de fall data saknats, har beräkningarna baserats på antaganden, till exempel om hur mycket olika produkter används.

Källor

Huvudkälla: Studien Minska avfallet med 30 procent, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, 2019

Detta är en kampanj framtagen av Avfall Sverige. Du kan läsa mer om den samt få fler tips på: sopor.nu/10-satt-att-minska-ditt-avfall

 

löv och kvistar

Så sorterar du ris, löv, kvistar och grenar

Rensat i trädgården? Lägg ris, löv, kvistar och grenar i din trädgårdskompost eller lämna till Återbruket. Undvik att lägga det i det bruna kärlet – dels fryser löven fast i kärlet vintertid och dels ställer det till problem både för chauffören och biogasanläggningen. Kvistar och grenar kan fastna i sopbilen och de bryts inte ned ordentligt i biogasanläggningen. Det bästa du kan göra är att kompostera materialet i din trädgård. Du slipper transporter och mullen kan du använda till jordförbättring.

blå sopbil

Stöld på Gryta Avfallsstation

Natten till idag, onsdag 16 september, blev vi utsatta för stöld av bildelar på ett antal sopbilar på Gryta avfallsstation. Vi har under förmiddagen lånat in bilar och vår bedömning i nuläget är att insamlingen av avfall kommer att fungera i stort sett som vanligt, om än med viss fördröjning.

Polisens tekniker har varit på plats och genomfört en brottsplatsundersökning.

fallfrukt som ligger i gräset

Samla ihop fallfrukten – men lägg den inte i sopkärlen

Det är bra att samla upp fallfrukt, men kom ihåg att inte fylla avfallskärlen så att de inte går att dra.

Det är bra att kratta upp fallfrukt; frukt som ligger och multnar kan dra till sig djur och getingar. Men fyll inte de bruna kärlen. Fallfrukt som ligger där multnar och släpper ifrån sig vätska. Det innebär att våra sopbilar blir vätskefyllda och läcker ur efter vägarna. Dessutom blir kärlen oerhört tunga och sliter både på bilar och chaufförer. Mindre mängder frukt kan läggas i kärlen, men den måste då vara i matavfallspåsarna.

Om du har mycket fallfrukt och inte har trädgårdskompost eller tar hand om den på annat sätt, ta den gärna till närmsta Återbruk och lägg i vår fraktion för fallfrukt. Då kan vi ta tillvara på den och skapa biogas istället.

Men du, det bästa är såklart att äta frukten!

Lyssna på ett inslag från P4 Västmanland den 5 september

Hur du hanterar invasiva växter som avfall

Jättebalsamin, jätteloka och blomsterlupiner är exempel på främmande växtarter som inte hör hemma i den svenska naturen och klassas därför som en invasiv art. Dessa arter ska tas på stort allvar eftersom de påverkar vårt ekosystem, vår hälsa hos djur och människor samt kan orsaka kostnader för både privatperson som för samhället.

Vi rekommenderar därför att invasiva växter ska läggas i restavfallet (gröna kärlet) i väl förslutna plastpåsar. Större mängder ska läggas i förslutna säckar och lämnas till Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi. Båda tillvägagångssätten går till förbränning utan omlastning och riskerar därmed inte att sprida arterna vidare.

Om du vill läsa mer om invasiva arter, så hittar du mer information på Naturvårdsverket hemsida.

Naturvårdsverket – Invasiva arter

fallfrukt - äpplen som ligger på gräs

Vi tar emot din fallfrukt som blir biogas!

Från den 14 augusti kan du lämna fallfrukt i särskilda behållare på flera av våra Återbruk i regionen. Av fallfrukten gör vi sedan biogas, ett miljövänligt bränsle till bilar, bussar och sopbilar. Visste du att ett kilo nedfallna och kanske maskätna äpplen kan driva en biogasbil en hel kilometer!

På dessa Återbruk har vi separat insamling av fallfrukt

 • Gryta
 • Hälla
 • Stenby
 • Ängsgärdet
 • Bäckby
 • Enköping
 • Hallstahammar
 • Surahammar
 • Fagersta
 • Sala
 • Köping

På övriga Återbruk sorterar du din fallfrukt som vanligt i behållaren för ”Gräs, Löv, Fallfrukt” eller ”Trädgårdsavfall”.

Välkommen med din fallfrukt!

Eva Favaro. Skärmdump från SVT-reportaget.

Reportage på SVT Västmanland om stölder på återbruken

Problemet med stölder på återbruken har gjort att vi fått ändra om hanteringen av stöldbegärligt material. Dessutom har alla medarbetare fått en utbildning i hot och våld. Och det har gett resultat! Än finns det mer att göra, men vi är en bit på vägen.  SVT Västmanland träffade vår kommunikationschef Eva Favaro för ett litet reportage om vad vi gjort och vad vi fortsätter att göra för att få stopp på stölderna.

Svårare att stjäla från återbruken i Västmanland – SVT Västmanland

 

 

Gemensamt nordiskt skyltsystem

Avfall Sverige presenterar nytt avfallsspråk

Det ska vara lätt att göra rätt. Avfall Sverige, vår branschorganisation, har i samarbete med andra nordiska avfallsorganisationer, tagit fram ett gemensamt skyltsystem för att göra det lättare när du sorterar.

Aldrig tidigare har så många länder enats om gemensamma symboler. Danmark var först ut redan 2017 och nu tar vi det vidare i Norden. Tanken är att samma äppelskrutt ska symbolisera matavfall oavsett var du är i Norden. Närmare 100 symboler har tagits fram för att användas på soptunnor, i miljöbodar, på Återbruk och på stan. Svenska anpassningar görs i nära samarbete med aktörer som oss på VafabMiljö och med kommuner, producenter och andra användare.

När samma symboler återkommer blir det lätt att göra rätt. Vi på VafabMiljö kommer att anpassa våra skyltar efter de nya symbolerna i takt med att de byts ut. Tillsammans kan vi öka vår återvinning och göra avfallet renare och därmed mer värdefullt! Vi säger bara – heja alla sorterare!

Du hittar mer information om det nya skyltsystemet på avfallsverige.se

 

en bit asbest

Så hanterar du asbest/eternit på rätt sätt

Var försiktig när du handskas med asbest/eternit. Använd handskar och andningsskydd/munskydd. I fast form är asbest inte farligt, men det finns asbestfibrer i dammet som kan ta sig in i lungorna. Plasta in och tejpa ihop påsen med asbest, Skriv ”asbest” på påsen och lämna den till Återbruket, max en bärkasse. Har du stora mängder asbest måste du kontakta oss först. Då behöver du nämligen ha ett transportdokument.

Typiska material som innehåller asbest:

 • Ventilationskanaler
 • Isolerade vattenrör
 • Eternitskivor för vägg eller tak
 • Blomlådor
 • Fönsterbrädor
 • Fogar och limrester i kakel och golv
 • Fönsterkitt

Mer information finns under Hushåll/Sortera ditt avfall/Asbest