Vafabmiljö testar ny insamling hos 160 hushåll

Sedan ett par månader testar Vafabmiljö nya kärl för förpackningar hos 160 hushåll. Lösningen är till för att kunna hämta förpackningar av papper, plast, metall och glas på samma plats som hushållen idag slänger sitt mat- och restavfall. Testet utförs i tätbebyggda områden, vanliga villakvarter och på landsbygden.

fyra personer står framför en sopbil och visar upp ett kärl med två fack fyra personer står framför en sopbil och visar upp ett kärl med två fack
Foto: Linda Eliasson

Sedan ett par månader testar Vafabmiljö nya kärl för förpackningar hos 160 hushåll. Lösningen är till för att kunna hämta förpackningar av papper, plast, metall och glas på samma plats som hushållen idag slänger sitt mat- och restavfall. Testet utförs i tätbebyggda områden, vanliga villakvarter och på landsbygden.

Tvådelade kärl för ökad sortering

I testet har samtliga hushåll fått två stora kärl som med en skiljevägg i mitten. Det ena för mat- och restavfall och det andra för plast- och pappersförpackningar. Tillsammans med dessa har de fått fyra mindre, staplingsbara kärl, för förpackningar av glas (ofärgat och färgat) och metall samt tidningar. Under testets gång har Vafabmiljö mätt volymerna av materialet i kärlen för att se hur väl det räcker.

– På det stora hela har volymerna räckt bra. Några är överfulla och några är det mindre i, men för majoriteten är det väldigt bra. Mängden förpackningar i restavfallet har definitivt blivit lägre i testområdena. Vi är inte helt klara med alla analyser, men det är tydliga skillnader i de stickprover vi gjorde före testet och nu i slutet. Och det bästa är att flera av de boende har sagt att de tycker att det fungerar bra och att det har blivit enklare att sortera ut mer av sina förpackningar, säger Anna Malmström, kvalitetsansvarig i projektet.

man sorterar plast i kärlet med två fack. i bakgrunden syns en sopbil man sorterar plast i kärlet med två fack. i bakgrunden syns en sopbil
Foto: Linda Eliasson
telefon hålls upp av händer. på telefonen kan man se vafabmiljös app telefon hålls upp av händer. på telefonen kan man se vafabmiljös app
I samband med testet testas också en app som skickar notiser till hushålen när det är dags att ställa ut kärlen. Foto: Linda Eliasson

Ny app påminner när det är dags att ställa ut kärlen

Under testet har mat- och restavfallet tömts varannan vecka, plast- och pappersförpackningar var fjärde vecka och metall, glas och tidningar var sjätte vecka. Eftersom inte alla kärl töms samtidigt har det varit viktigt att kunna kommunicera med hushållen när det är dags att ställa ut vad. Förutom ett tömningsschema som skickades ut i samband med starten av testet har Vafabmiljö också testat en app med notifikationer.

Ombyggd sopbil för de nya kärlen

För att tömma tvåfackskärlen har Vafabmiljö tillsammans med fordonsleverantören modifierat en sidlastande sopbil. För att avfallet ska kunna separeras när kärlet töms har man byggt en skiljevägg som fälls upp när kärlen töms. För att båda locken på sopkärlet ska kunna öppnas är det viktigt att kärlet balanseras in i mitten på ett bra sätt.

– Det var svårt att få in den bra i början. Nu har jag tömt kärlen några hundra gånger och börjar få ett bättre flyt. Men det kan fortfarande vara svårt att få kärlen perfekt. Eftersom det inte töms rakt uppifrån utan med en lutning händer det att förpackningarna stoppas upp och blåser ner från bilen. Det är inte bara en gång jag har fått plocka upp på gatan efter en tömning, och när det snöade fick jag ganska ofta klättra upp för att rensa vid fickorna. Det har varit ganska kämpigt i början, men det går lättare. Vi behöver jobba mer med modifieringar på fordonen för att det här ska fungera bra, berättar Jakob Engberg, chaufför i projektet.

sopbilen tömmer ett kärl sopbilen tömmer ett kärl
Kärlet töms med den ombyggda sopbilen. Foto: Linda Eliasson
Jakob Engberg sitter i sopbilen med öppet fönster och tittar in i kameran Jakob Engberg sitter i sopbilen med öppet fönster och tittar in i kameran
Jakob Engberg, chaufför i testet. Foto: Linda Eliasson

 

Vad händer nu?

De sista veckorna av testet återstår. Därefter kommer Vafabmiljö att analysera alla enkäter som skickats ut före, under och efter testet. Man kommer att titta på sorteringsgrad, kundnöjdhet, kommunikation, arbetsmiljö och fordon. Därefter presenteras utvärderingen för Vafabmiljös direktion som tar beslut om metod för genomförande i mitten på juni. Anledningen till att man testar just den här lösningen är för att det är en flexibel lösning som kan ändras över tid och att man inte behöver byta ut alla befintliga kärl. Dessutom kan man bygga om de bilar vi redan har och på det viset spara både miljö och pengar.

–Den stora utmaningen nu är att få till en lösning som gör det lättare vid tömningen av kärlen. Lösningen har visat sig vara bra i relation till volymen avfall de flesta hushåll genererar. Utsorteringsgraden är bra och flexibiliteten i lösningen kommer vara smart över tid. Vi kommer troligtvis inte behöva införa alla fraktioner på en gång och om något materialslag kommer att minska i framtiden har vi möjlighet att ändra om i lösningen. En nyckel är att få till en god arbetsmiljö och det ser ut som att det finns goda förutsättningar för att lyckas med det, berättar Andreas Sunesson, projektledare i testet.

Bakgrund till testet – kommunerna har fått insamlingsansvaret

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. Nu tar kommunerna över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet. Producenterna finansierar och kommunerna sköter insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp. Vafabmiljö välkomnar det nya ansvaret då det ligger helt i linje med kommunernas avfallsplaner.

Beslutet betyder att alla hushåll i Sverige, senast 2027, ska ha möjlighet att sortera sina förpackningar fastighetsnära. I de tolv kommuner som Vafabmiljö ansvarar över innebär det ca 70000 småhus (varav ca 10 % är fritidshus).

För mer information:

 

Anders Ericsson, kommunikationsstrateg
anders.ericsson@vafabmiljo.se
021-39 35 37

Andreas Sunesson, projektledare
andreas.sunesson@vafabmiljo.se
021-39 35 35

Anna Malmström, avfallsstrateg
anna.malmstrom@vafabmiljo.se
021-39 35 82

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.