Sala

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för hushållsavfall
inklusive latrin i Sala kommun.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:
  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Sala kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin
Slut på bruna påsar?

I Sala kan du hämta bruna papperspåsar för matavfall på Återbruket Returen, de finns även på de omstarter där du kan lämna rest- och matavfall. Om du bor i lägenhet, fråga din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen, om påshållare och bruna påsar. Här hämtar du nya bruna påsar (pdf).

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon för hushållsfrågor 020-120 22 20 mellan kl. 8.00-16.00. Telefon för företagsfrågor 021-39 35 20 mellan  kl. 7.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.