Sala

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar från och med den 1 oktober 2016 för hushållsavfall inklusive latrin i Sala kommun.

För dig som kund innebär detta inga större förändringar förutom att du kontaktar oss med dina frågor samt att fakturan fortsättningsvis kommer från VafabMiljö.

Du kontaktar oss på VafabMiljö om du:
  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Sala kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin
Slut på bruna påsar?

I Sala kan du hämta bruna papperspåsar för matavfall på Återbruket Returen, de finns även på de omstarter där du kan lämna rest- och matavfall. Om du bor i lägenhet, fråga din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen, om påshållare och bruna påsar. Här hämtar du nya bruna påsar (pdf).

Telefon

VafabMiljös kundservice, telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås.