Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Livsmedelsavfall på pall/bur

Fast och/eller flytande livsmedelsavfall på pall och/eller bur förbehandlas genom krossning och separeras från sitt innehåll. De separerade förpackningarna förs till energiutvinning medan livsmedelsfraktionen, det vill säga innehållet i förpackningarna, behandlas biologiskt.

Leveranskrav

Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste ni kontakta oss så att vi kan säkerställa kvaliteten och mottagningsmöjligheter.

 

Får innehålla:

  • Förpackningar i metall-, plast- eller pappersförpackning innehållande fast och/eller flytande livsmedel
  • Kassationer från livsmedelsindustrin
  • Skadade livsmedel
  • Utgångna livsmedelsvaror

 

Får inte innehålla:

  • Förpackningar av glas
  • Stora plast- och textilsäckar
  • Nät
  • Plastbackar
  • Trälådor
  • Större andel förpackning än livsmedel

På Avfallsstationen: