Plast

Mängden plastavfall ökar och mycket plastavfall förbränns istället för att bli nya plastprodukter. Plast som hamnar i naturen har stor påverkan på levande varelser, klimatet och miljön. Idag eldas plast som skulle kunna återanvändas eller materialåtervinnas och det behöver förändras.

Tjänster kopplade till Plast:

Vilka typer av plast tar vi emot?

  1. Rena flöden av plaster från produktionsspill går till materialåtervinning.
  2. Mjuka plaster (LDPE, märkta med en 4:a) som har använts framförallt inom industrin, till exempel svepplast, emballageplast, krymp- och  stäckplast. Den plasten samlas in och återvinns till hundra procent.
  3. Blandat plast och plastprodukter som innehåller plast men även andra material, till exempel hjälmar, barnstolar eller plaster som innehåller flera olika plastsorter, till exempel vattenslangar och kylboxar. Dessa går till energiutvinning.
  4. Plastförpackningar (från till exempel miljöbodar) skickas till sorteringsanläggning där de olika plastkvalitéerna separeras, tvättas och granuleras. för att sedan kunna återanvändas hos producenterna för tillverkning av nya produkter

Rena inflöden ger rena utflöden

Plastprodukter skiljer sig från varandra beroende på vilken sammansättning de har. Kan vi få in plast mer välsorterat har vi större möjlighet att återvinna den. Mycket plast förbränns idag helt i onödan – och det beror på att de olika plastsorterna blandas.

Så kan vi hjälpa dig

Insamling kärl

Vi hämtar gärna plastförpackningar vid fastigheter hos till exempel bostadsrättsföreningar, samfälligheter och andra fastighetsägare.

Mottagning anläggning

Avfallsanläggningen på Gryta i Västerås tar emot både rena flöden av plaster från produktionsspill samt krymp- och sträckplast.

Innan du lämnar plast till oss – tänk på det här!

Kan vi få in plast mer välsorterat har vi större möjlighet att återvinna den!

Kontakta oss

På Avfallsstationen: