Annelunds avfallsstation, Enköping

Avfallsstationerna är till för yrkestrafik och företag. Här lämnas sorterat avfall och i vågen vägs och klassificeras avfallet och du betalar för den mängd du lämnar.

På avfallsstationerna finns olika behandlingsmöjligheter som exempelvis sortering och kompostering.

Om du vill lämna farligt avfall eller avfall till deponi behöver du först fylla i en avfallsdeklaration.

Detta tar vi inte emot: