Annelunds avfallsstation, Enköping

Avfallsstationerna är till för yrkestrafik och företag. Här lämnas sorterat avfall och i vågen vägs och klassificeras avfallet och du betalar för den mängd du lämnar.

På avfallsstationerna finns olika behandlingsmöjligheter som exempelvis sortering och kompostering.

Om du vill lämna farligt avfall eller avfall till deponi behöver du först fylla i en avfallsdeklaration.

 

På Annelunds avfallsstation kan du som företag inte lämna in:

 • Specialavfall för destruktion
 • fettavskiljarslam
 • stalldynga
 • massor (Farligt avfall)
 • övrigt farligt avfall
 • döda djur
 • livsmedelsavfall
 • matavfall
 • Gallerrens från reningsverk
 • Sand, organiskt
 • Slam, avvattnat
 • ARV-slam
 • Blåbetong
 • Brandrester
 • Stubbar, rötter över 30 cm i diameter
 • Plastavfall
 • Sten
 • Schakt ren med sten, under 30cm
 • Schakt vegetationsavtäckning, under 30cm
 • Blålera
 • Asfalt
 • Schacktmassor, sortering
 • Böcker