Livsmedelsavfall i komprimator

I första hand ska livsmedel lämnas separerade från förpackningar. Det finns dock möjlighet att lämna livsmedel i konsumentförpackningar av papper och plast så länge förpackningen utgör en mindre andel.

Förpackningarna förbehandlas genom krossning och separeras från sitt innehåll. De separerade förpackningarna förs till energiutvinning medan livsmedelsfraktionen, det vill säga innehållet i förpackningarna, behandlas biologiskt.

 

Leveranskrav
Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste ni kontakta oss så att vi kan säkerställa kvaliteten och mottagningsmöjligheter.

 

Får innehålla:

 • Förpackningar i metall-, plast- eller pappersförpackning innehållande
  fast och/eller flytande livsmedel,
  där max måttet på förpackningen är 30 x 30 x 30 cm
 • Inplastade grönsaker och frukt
 • Portionsförpackade maträtter
 • Skadade livsmedel
 • Utgångna livsmedelsvaror
 • Livsmedel insamlade i papperspåse ex. bröd, frukt, bär och grönt

 

Observera att förpackningar som innehåller flytande innehåll ska undvikas om inte komprimatorn är av en vätsketät modell.

 

Får inte innehålla:

 • Förpackningar av glas
 • Sekundära förpackningar
 • Förpackningar större än
  30 x 30 x 30 cm
 • Livsmedel i större plast- eller textilsäckar
 • Sand, grus, sten eller jord
 • Stora wellpappskartonger
 • Nät
 • Plastbackar
 • Trälådor

På Avfallsstationen: