Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Livsmedelsavfall i container/behållare

Förpackningarna förbehandlas genom krossning och separeras från sitt innehåll. De separerade förpackningarna förs till energiutvinning medan livsmedelsfraktionen, det vill säga innehållet i förpackningarna, behandlas biologiskt.

Leveranskrav
Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste ni kontakta oss så att vi kan säkerställa kvaliteten och mottagningsmöjligheter.

 

Får innehålla:

 • Förpackningar i metall-, plast- eller pappersförpackning innehållande fast och/eller flytande livsmedel, max mått på förpackningen är 30 x 30 x 30 cm
 • Inplastade grönsaker och frukt
 • Portionsförpackade maträtter
 • Skadade livsmedel
 • Utgångna livsmedelsvaror
 • Livsmedel insamlade i papperspåse ex. bröd, frukt, bär och grönt

 

Får inte innehålla:

 • Förpackningar av glas
 • Sekundära förpackningar
 • Förpackningar större än 30 x 30 x 30 cm
 • Livsmedel i större plast- eller textilsäckar
 • Stora wellpappskartonger
 • Nät eller plastbackar
 • Sand, grus, sten eller jord
 • Trälådor

På Avfallsstationen: