Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Begränsad bemanning för hantering av farligt avfall på Gryta

Tid: 17 jul 00:00
- 13 aug 23:59

Plats:

Under veckorna 29-32 har vi begränsad bemanning när det gäller farligt avfall.

Hanteringstiden för frågor rörande farligt avfall kan därför bli något längre.

VafabMiljö

Andra händelser

Just nu finns det inga andra kommande händelser för företag.