Längre svarstid på nya deklarationer av farligt avfall, schaktmassor och asfalt

Tid: 15 jul 00:00
- 4 aug 23:59

Plats:

Under veckorna 29-31 har vi längre svarstider på enheten Miljö- och avfallskvalitet.

För ny registrering av deklarationer på schaktmassor, asfalt och övrigt farligt avfall kan svarstiden vara förlängd under semesterperioden.

Vafabmiljö
Kommunalförbund