Pumpbart livsmedelsavfall

Pumpbart, finfördelat livsmedelsavfall i tankbil. Avfallet behandlas biologiskt.

Leveranskrav
Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste ni kontakta oss så att vi kan säkerställa kvaliteten och mottagningsmöjligheter.

 

Får innehålla:

  • Pumpbart finfördelat livsmedel

 

Får inte innehålla:

  • Förpackningar
  • Föroreningar t.ex plast, glas, metall, sand, grus, sten eller jord

På Avfallsstationen: