Livsmedelsavfall i box

Med tjänsten Livsmedelsavfall i box har du möjlighet att lämna skadade eller utgångna livsmedel i konsumentförpackningar av metall-, plast- eller papper.

Leveranskrav
I tjänsten ingår hyran av en 600 liters box, transport och omhändertagande av livsmedelsavfall. Leveranskrav innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste ni kontakta oss så att vi kan säkerställa kvaliteten och mottagningsmöjligheter.

Observera att boxen bara får fyllas upp till kant så att locket kan stängas.

 

Får innehålla:

 • Förpackningar i metall-, plast- eller pappersförpackning innehållande fast och/eller flytande livsmedel, där max måttet på förpackningen är
  30 x 30 x 30 cm.
 • Inplastade grönsaker och frukt
 • Portionsförpackade maträtter
 • Skadade livsmedel
 • Utgångna livsmedelsvaror
 • Livsmedel insamlade i mindre papperspåse exempelvis bröd, frukt, bär och grönt

 

Får inte innehålla:

 • Förpackningar av glas
 • Sekundära förpackningar
 • Förpackningar större än
  30 x 30 x 30 cm
 • Plast- och textilsäckar
 • Stora wellpappskartonger
 • Nät
 • Plastbackar
 • Trälådor

På Avfallsstationen: