Livsmedelsavfall i glasförpackningar

Livsmedelsavfall förpackat i hela glasförpackningar tas inte emot för biologisk behandling. Avfallet kan tas emot för sortering och återvinning av glasförpackning.

Leveranskrav
Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste ni kontakta oss så att vi kan säkerställa kvaliteten och mottagningsmöjligheter.

 

Får innehålla:

  • Drycker i glasförpackning
  • Livsmedel i glasförpackning

 

Får inte innehålla:

  • Drycker i metall-, plast- eller pappersförpackning
  • Livsmedel i metall-, plast- eller pappersförpackning
  • Livsmedel i trasiga glasförpackningar

På Avfallsstationen: