Snöfall innebär sandning, skottning och borstning på och runt era kärl

Isätra avfallsstation, Sala

Avfallsstationerna är till för yrkestrafik och företag. Här lämnas sorterat avfall och i vågen vägs och klassificeras avfallet och du betalar för den mängd du lämnar.

På avfallsstationerna finns olika behandlingsmöjligheter som exempelvis sortering och kompostering.

Om du vill lämna farligt avfall eller avfall till deponi behöver du först fylla i en avfallsdeklaration.

 

På Isätras avfallsstation kan du som företag inte lämna in:

 • Specialavfall för destruktion
 • fettavskiljarslam
 • stalldynga
 • massor (Farligt avfall)
 • övrigt farligt avfall
 • döda djur
 • livsmedelsavfall
 • matavfall
 • Gallerrens från reningsverk
 • Sand, organiskt
 • Slam, avvattnat
 • ARV-slam
 • Blåbetong
 • Brandrester
 • Stubbar, rötter över 30 cm i diameter
 • Platsavfall
 • Sten
 • Schakt vegetationsavtäckning, under 30cm
 • Blålera
 • Asfalt
 • Schacktmassor, sortering
 • Böcker