Organisation och direktion

VafabMiljö Kommunalförbunds organisation

VD Carina Färm
Verksamhetsstöd Maria Kolli,
avdelningschef
Hållbarhet & Kommunikation Eva Favaro,
avdelningschef
Ekonomi & Inköp Fredrik Westberg,
avdelningschef
Transport & Logistik Tomas Larsson,
tf avdelningschef
Produktion Tomas Larsson, avdelningschef
Process och Underhåll Pernilla Widén, avdelningschef
HR Nicolette Landré, avdelningschef

VafabMiljös direktion

Ordinarie ledamöter
Yngve Wernersson (s), Västerås, ordförande
Marie Norin-Junttila (s), Kungsör, 1:e vice ordf.
Per Möller (c), Heby, 2:e vice ordf.
Sverre Ahlbom (s), Enköping
Elisabeth Bertö (m), Arboga
Eleonor Wikman (s), Fagersta
Peter Ristikartano (mp), Hallstahammar
Anne Tjernberg (s), Köping
Henning Bask (s), Norberg
Magnus Eriksson (sbä), Sala
Patric Gålbom (l), Skinnskatteberg
Britt-Inger Fröberg (s), Surahammar

Suppleanter
Kjell Persson (s), Arboga
Percy Westerlund (m), Enköping
Hans Granlund(v), Fagersta
Tony Frunk (s), Hallstahammar
Per Sverkersson (s), Heby
Per Strengbom (s), Kungsör
Agneta Sellholm (m), Köping
Mats Johansson (m), Norberg
Mårten Öhrström (c) Sala
Tommy Sunvisson(s), Skinnskatteberg
Magnus Åstrand(c), Surahammar
Irene Hagström (m), Västerås

Personalrepresentanter
Anna Ryding, Transport
Anna Helsing, Vision
Anders Virsberg, SEKO
Torbjörn Ånger, SACO