Organisation och direktion

VafabMiljö Kommunalförbunds organisation

TF Förbundsdirektör Henrik Bengtsson
HR Nicolette Landré, avdelningschef
Ekonomi och Inköp Fredrik Westberg,
avdelningschef
Hållbarhet och Kommunikation Eva Favaro,
avdelningschef
Förbundsstab
Transport och Logistik Edvin Kiellarson,
avdelningschef
Produktion Henrik Bengtsson, avdelningschef
Process och Underhåll Pernilla Widén, avdelningschef

VafabMiljös direktion

Ordinarie ledamöter
Staffan Jansson (S), Västerås, ordförande
Per Möller (C), Heby, 1:e vice ordförande
Pelle Strengbom (S), Kungsör, 2:e vice ordförande
Mikael Söderlund (M), Arboga
Ulrika Ornbrant (C), Enköping
Eleonor Wikman (S), Fagersta
René Nispeling (L), Hallstahammar
Anne Tjernberg (S), Köping
Peter Björnberg (S), Norberg
Mårten Öhrström (C), Sala
Pentti Lahtinen, (S), Skinnskatteberg
Ylva Belin (C), Surahammar

Ersättare
Kjell Persson (S), Arboga
Sverre Ahlbom (S), Enköping
Jan Johansson (M), Fagersta
Peter Ristikartano (MP), Hallstahammar
Daniel Steinmo (MP), Heby
Madelene Fager (C), Kungsör
Mikael Gunnarsson (M), Köping
Åsa-Lena Vestling (SD), Norberg
Ralf Träskman (SBÄ), Sala
Pernilla Danielsson (M), Skinnskatteberg
Johanna Olofsson (M), Surahammar
Elisabeth Unell (M), Västerås

Personalrepresentanter
Fredrik Lahti, Transport
Anna Helsing, Vision
Anders Virsberg, SEKO

Medlemsråd

Samråd sker mellan medlemskommunerna inom ramen för ett medlemsråd. Där ska samråd ske i frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt innan respektive kommunfullmäktige tar ställning i frågan. Varje medlemskommun representeras av en person från kommunstyrelsen.
Medlemsrådet sammanträder minst en gång per år, i anslutning till förbundets beslut om budget. Därutöver hålls ytterligare sammanträden när någon av medlemskommunerna begär det. Västerås stad är sammankallande.

Samrådsorgan

Samrådsorganet sammanträder med Förbundets ledning minst två gånger per år och diskuterar tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor rörande den regionala och lokala avfallshanteringen. Kommunerna utser en representant till samrådsorganet. Kommunernas representant bör vara den tjänsteman inom respektive kommun som ansvarar för kontakterna med förbundet.