Plastkorken kan läggas i plastinsamlingen

Från och med måndag 1 juli gäller ett nytt EU-direktiv som kräver att plastkorkar ska sitta fast på dryckesförpackningar upp till tre liter. Detta för att minska nedskräpning i naturen runt om i Europa.

Här i Sverige är vi vana vid att ta loss plastkorken från pappersförpackningar. Du kan fortsätta att göra det! Dra loss plastkorken från till exempel mjölkpaketet och lägg den i plastinsamlingen, och lägg pappersförpackningen i pappersinsamlingen. På så sätt återvinns hela förpackningen.

Enligt EU-direktivet är det också tillåtet att låta korken sitta kvar och lägga hela förpackningen i pappersinsamlingen, men det är sämre ur ett svenskt återvinningsperspektiv. Då separeras korken från pappersförpackningen och förbränns.

 

Frågor och svar

Varför sitter plastkorken fast?
Plastkorkar är en vanlig syn på Europas stränder (källa: Håll Sverige Rent). Från och med den 1 juli 2024 gäller ett nytt EU-direktiv som kräver att plastkorkar ska sitta fast på dryckesförpackningar för att minska nedskräpningen.

 

Vilka förpackningar omfattas av EU-direktivet?
Direktivet gäller alla dryckesförpackningar för engångsbruk upp till tre liter. Det gäller till exempel mjölkpaket som har en tunn plastbeläggning på insidan av förpackningen. Engångsflaskor av metall och glas omfattas inte av direktivet (källa: Håll Sverige Rent).

 

Hur vanligt är det med plastkorkar i naturen?
På Bohuskusten har mängden plastkorkar ökat de senaste tio åren. År 2023 fanns det cirka 38 plastkorkar per 100 meter strand, vilket motsvarar ungefär en plastkork var tredje steg. En nationell skräpmätning 2020, utförd av Håll Sverige Rent, visade att nästan 130 000 korkar och lock hade slängts på marken i Sveriges stadskärnor under en vecka (källa: Håll Sverige Rent).

 

Hur ska pappersförpackningar med fastsittande plastkork sorteras?
För bästa återvinning bör plastkorken rivas av från pappersförpackningen. Lägg plastkorken i plastinsamlingen och pappersförpackningen i pappersinsamlingen. Enligt EU-direktivet kan du även låta korken sitta kvar och lägga hela förpackningen i pappersinsamlingen. Då separeras plastkorken från pappersförpackningen och förbränns.

 

Vart kan jag läsa mer om EU-direktivet?
Du kan läsa mer om EU-direktivet, (EU) 2019/904, på Europeiska unionens webbplats.

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.